SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Hallucinatory Altered States of Consciousness as Virtual Realities

Móró Levente

Psykologisesti, farmakologisesti ja teknologisesti aikaansaadut hallusinatoriset tajunnantilat ovat menetelmiä, joita voidaan käyttää ihmistajunnan laajentamiseksi. Levente Móró tutkii väitöskirjassaan hallusinaatioihin liittyviä muuttuneita tajunnantiloja, jotka ovat syntyneet joko hypnoosin tai psykedeelisten aineiden avulla.

‒ Väitöskirjani keskittyy ihmismielen muutoksiin tarkoituksellisesti aikaansaatujen epätavallisten subjektiivisten kokemusten aikana. Lähestyin aihetta psykologian ja fenomenologian menetelmiä ja tuloksia yhdistävästä monitieteisestä näkökulmasta, Móró sanoo.

Teoreettisessa analyysissään Móró ehdottaa muuttuneiden tajunnantilojen määritelmäksi neurokognitiivisten muutosten objektiivisen havaitsemisen ja subjektiivisen kokemisen. Empiirisissä tutkimuksissa hän lähestyi ilmiöitä niin kokeellisen hypnoosi- ja uneliaisuustutkimuksen kuin myös psykedeelisten aineiden käyttöä kartoittavan verkkokyselyn menetelmin.

Turussa suorittamassaan kokemusperäisessä hypnoositutkimuksessa Móró etsi hypnoosiherkkyyden, uneliaisuuden ja subjektiivisen kokemuksen yhteyksiä 90 henkilön ryhmäkokeessa. Tulokset osoittavat, että hypnoosiherkkyys korreloi positiivisesti sekä tavanomaisen päiväuneliaisuuden että hypnoosin jälkeisen välittömän uneliaisuuden kanssa.

‒ Tämä viitannee unen ja hypnoosin yhteisiin neurobiologisiin mekanismeihin muuttuneiden tajunnantilojen välisissä siirtymisissä, Móró toteaa.

Móró tutki myös psykoaktiivisten aineiden käyttäjien henkisyyttä ja mielenhallintamekanismeja 667 vastaajan verkkokyselytutkimuksella, jonka osallistujat rekrytointiin Unkarissa. Löydökset osoittavat, että psykedeelisten aineiden, kuten LSD:n ja psilosybiinin, käyttö voi edistää itsetuntemusta ja henkilökohtaista mielenhallintaa tarkoituksellisesti itseaiheutettujen, poikkeuksellisten tajunnantilojen harjoittelun kautta.

‒ Psykedeelisten aineiden tiedostava käyttö korreloi positiivisesti hallinnan ja henkisyyden kanssa, ja täten voi suojata hallitsemattoman aineidenkäytön ongelmilta, Móró huomauttaa.

Mórón mukaan sakramentaalisesti ja hengellisesti käytetyt psykedeelit, eli enteogeenit, liittyvät vahvasti ihmisen metafyysisten yhteyksien etsintään. Móró ehdottaakin, että hallusinogeenien rituaalinen ja seremoniallinen käyttö ansaitsee oman kategoriansa aineiden instrumentalisaation viitekehyksessä, johon tulisi lisätä hengellisten ja uskonnollisten toimintojen edesauttamisen kategoria.

Väitöskirjassaan Móró käyttää virtuaalisen realismin käsitettä, jonka mukaan fenomenaalisen tason tajunta ilmenee maailmasimulaattorina. Täten ihmisen mielen ja aivojen muodostama kokonaisuus kokee oman virtuaalisen tiedonkäsittelynsä subjektiivisena todellisuutena.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512969326
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Móró Levente
Laajuus:101 s.
ISBN:9789512969326
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:B osa 440
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl