SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The emerging role of knowledge in supply networks: the impact on purchas-ing and supply management

Kilpi Vesa

DI Vesa Kilven väitöstutkimuksen mukaan tiedon merkitys yritysten hankintatoimessa on tulevaisuudessa yhä suurempi. Informaation määrän ja moniselitteisyyden kasvu lisäävät epävarmuutta, ja hankinnassa tätä korostaa laaja, monikerroksinen ja alati muuttuva toimittajaverkosto.

‒ Globaaleiksi laajenevat toimittajamarkkinat tarjoavat paljon tietoa ja muokkaavat toimitusketjuja monin tavoin. Iso muutostekijä on tiedon markkinat avaava digitalisaatio. Toinen muutoksen trendi on tuotestrategian palvelullistaminen, jossa varsinaisen tuotteen hankinnan sijaan korostuu ymmärrys tuotteen tuottamasta arvosta eli palvelusta.

Tutkimus nostaa esiin erityisesti pk-yritysten mahdollisuudet ja haasteet globaaleilla hankintamarkkinoilla.

‒ Vaikka pk-yritykset ovat uusien menetelmien käyttöönotossa ketterämpiä kuin suuret organisaatiot, on niillä rajalliset resurssit omaksua ulkoista tietoa ja ylläpitää oman organisaation jatkuvaa oppimista. Juuri omien resurssien rajallisuuden vuoksi ulkoisten resurssien hankinta on pk-yritysten tehokkaalle toiminnalle keskeistä.

Tutkimustulokset korostavat hankintatoimen prosessin hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Toimittajaverkostossa jatkuva osaamisen kehittäminen ja tiedonhallinta nousevat keskiöön, mihin organisaatioissa olisi syytä kiinnittää huomiota.

‒ Mutkikkaissa toimitusverkoissa yritysten kannattaa huolehtia siitä, että hankinnalla on riittävä kyky ja kapasiteetti itsenäiseen toimittajamarkkinoiden tiedon hankintaan.

Kilpi muistuttaa myös, että uudet vaatimukset eivät poista hankintatoimen perusteiden hallinnan merkitystä.

‒ Kustannusten hallinta, toimitusten oikea-aikaisuus ja laatu eivät katoa mihinkään, vaikka tiedon hallinta tuokin uusia vaatimuksia.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512969029
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kilpi Vesa
Laajuus:185 s.
ISBN:9789512969029
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:E osa 19
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl