SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Bioactive glass S53P4 and tissue adhesives in the surgical treatment of chronic middle ear and mastoidal infections

Sarin Jussi

Pitkäaikainen välikorvatulehdus edellyttää usein välikorvaan ja korvalokerostoon kohdistuvaa leikkaushoitoa. Useat seikat puoltavat erityisesti toistuvasti avatun korvalokeroston täyttämistä sopivalla materiaalilla.

Jussi Sarin pyrki korva-, nenä- ja kurkkutautiopin ja biomateriaalitieteen väitöstutkimuksessaan selvittämään S53P4-biolasirakeiden ja kahden eri kudosliiman käyttökelpoisuutta pitkäaikaisesti tulehtuneen korvalokeroston täyttömateriaalina.

– Tämän tutkimuksen potilasosiossa 26 potilaan korvalokerosto täytettiin S53P4-biolasirakeilla. Lasitäytön myötä n. 90 %:lla potilaista korva rauhoittui vuotamattomaksi keskimääräisen seuranta-ajan ollessa n. 3,5 vuotta. Lisäksi aikaisempia leikkauksia läpikäyneiden potilaiden puuttuva korvakäytävän takaseinä saatiin biolasitäytön avulla muovattua enemmän normaalia korvakäytävää muistuttavaksi, Sarin kertoo.

Tutkimus antaa uutta tietoa fibriinikudosliiman vaikutuksesta biolasirakenteiden liukenevuuteen

Erilaisia kudosliimoja, kuten fibriiniliimaa, käytetään tyypillisesti korvakirurgiassa. Tietoa fibriinikudosliiman vaikutuksesta biolasirakeiden liukenevuuteen ei aikaisemmin ole kuitenkaan ollut.

– Kokeellisessa osiossa havaittiin fibriiniliiman sopivan hyvin biolasirakeiden rinnalla käytettäväksi, eikä fibriiniliima häirinnyt biolasirakeiden ominaisuuksien kannalta tärkeää lasin liukenemisprosessia. Toisaalta syanoakrylaattiliima, jota käytetään tavanomaisimmin ihohaavojen hoidossa, tuotti lasirakeiden käytön kannalta lujan, liiankin pitkäaikaisen liitoksen. Syanoakrylaattiliima voisi mahdollisesti olla kuitenkin käyttökelpoinen kiinnitysmenetelmä biolasia sisältävien kiinteiden implanttien kohdalla, Sarin lisää.

Biolasi S53P4 näyttää estävän keratinosyyttisolujen kasvua

Koleasteatooma, helmiäiskasvaintauti, aiheuttaa välikorvan ja korvalokeroston alueella pitkäaikaisen, terveitä kudoksia ajan saatossa tuhoavan tulehduksen. Usein sairaus heikentää merkittävästi kuuloa ja voi edetessään aiheuttaa esimerkiksi kasvohermohalvauksen ja aivokalvotulehduksen. 

– Väitöskirjatyön solututkimusosion perusteella biolasi S53P4 näyttää estävän erityisten, kuolemattomien ihon keratinosyyttisolujen kasvua. Tämä tulos antaa toivoa siitä, että biolasitäyttöleikkauksen jälkeen korvalokeroston kolesteatoomakeratinosyyttienkin uudiskasvun riski olisi vähentynyt, Sarin toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

 

Tuotenumero:9789512969616
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Sarin Jussi
Laajuus:120 s.
ISBN:9789512969616
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1307
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl