SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Phylogeny and taxonomy of the Pacific monitor lizards (Squamata: Varanus: Euprepiosaurus)

Weijola Valter

Varaanit ovat levittäytyneet laajalle alueelle Uudessa-Guineassa, Salomonsaarilla, Molukeilla ja Mikronesian saarilla. Syrjäisen alueen suurikokoiset liskot muodostavat huippupetoina tärkeän osan alueen eliölajistosta, mutta niiden monimuotoisuus tunnetaan vielä huonosti.

Valter Weijola on viettänyt liki kaksi vuotta Tyynenmeren saarilla tutkien alueen varaaneja ja keräten niistä kudosnäytteitä molekyylitutkimuksia varten.

Weijola toteaa väitöstutkimuksessaan, että Tyynenmeren saarten varaanit voidaan jakaa kolmeen eri lajiryhmään. Varanus doreanus- ja Varanus jobiensi- ryhmät elävät pääasiassa sademetsäalueilla Uudessa-Guineassa ja sitä ympäröivillä saarilla. Varanus indicus -ryhmän levinneisyys on kahta muuta ryhmää laajempi, kattaen Salomonsaaret, Molukit, Palaun ja Pohjois-Mariaanit. Tämän ryhmän edustajat elävät pääsääntöisesti rannikolla ja vesistöjen varrella.

– Ihmisen on oletettu vaikuttaneen istutusten kautta Varanus indicus -ryhmän varaanilajien levinneisyyteen, mutta väitöskirjassani osoitan, että jopa hyvin syrjäisten Mariaanien ja Palau-saarten varaanit ovat asuttaneet saaret jo kauan ennen ihmisten saapumista, Weijola kertoo.

Varaanilajeja tunnetaan Tyynenmeren alueelta tällä hetkellä yhteensä viisitoista, joista kolme Weijola on kuvannut pro-gradussaan ja väitöskirjatyössään. Geneettiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että lajeja on reilusti enemmän - varsinkin Varanus jobiensis- ja Varanus indicus -ryhmissä on vielä monta tieteelle kuvaamatonta lajia.

– Vuoristojen muodostuminen miljoonien vuosien aikana on edesauttanut Varanus jobiensis -ryhmän lajiutumista eristämällä populaatioita toisistaan. Sen sijaan Varanus indicus -ryhmän evoluutiossa meret ovat olleet avainasemassa, ja ryhmän lajiutuminen on geenitutkimusten mukaan tapahtunut pleistoseenikaudella viimeisen parin miljoonan vuoden aikana, Weijola sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512969753
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Weijola Valter
Laajuus:102 s.
ISBN:9789512969753
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:AII osa 334
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl