SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

MicroRNA-mediated regulation of mitosis and taxane sensitivity in breast and ovarian cancer

Aakko Sofia

Syöpäsolujen jakautuminen on hallitsematonta ja altista virheille, jotka voivat edistää solujen pahanlaatuista kasvua. Sofia Aakko tunnisti väitöskirjassaan uusia solujen jakautumista sääteleviä mikroRNA-molekyylejä, joiden ylimäärä viljellyissä syöpäsoluissa aiheutti solujaon häiriöitä ja perimältään epänormaalien tytärsolujen syntymistä.

MikroRNA-molekyyli auttaa tappamaan syöpäsolut

Lisäksi Aakko havaitsi kahden tunnistetun mikroRNA-molekyylin, miR-493-3p:n ja let-7b-5p:n, tasojen muuttuneen merkittävästi aggressiivisissa rinta- ja munasarjasyöpäkasvaimissa normaaleihin kudoksiin verrattuna.

– Havainnosta voi olla apua kasvainten luokittelussa. Tunnistetut mikroRNA-molekyylit myös ennustivat potilaiden hoitovastetta taksaani-lääkeaineelle, joka on yleisesti käytetty hoitomuoto rinta- ja munasarjasyövissä, Aakko kertoo.

Taksaani-lääkeaine tappaa syöpäsoluja estämällä niiden normaalin jakautumisen. Väitöstutkimuksessa tunnistetun mikroRNA-molekyylin, miR-203b-3p:n, havaittiin lisäävän syöpäsolujen kuolemaa taksaanihoidon yhteydessä vaikuttamalla solukuolemaa estävän proteiinin ilmentymiseen syöpäsoluissa. Aakko myös havaitsi kyseisen mikroRNA:n määrän olevan korkea niiden rinta- ja munasarjasyöpäpotilaiden kasvaimissa, joiden hoitovaste oli hyvä.

Tulokset voivat edesauttaa oikeiden hoitojen yksilöllistä valintaa

Aakon tutkimuksen tulokset osoittavat tiettyjen mikroRNA-molekyylien osallistuvan syöpäsolujen jakautumisen säätelyyn.

– Säätelemällä solujen jakautumista ja solukuolemaa ohjaavia tekijöitä, tutkimuksessa tunnistetut mikroRNA-molekyylit vaikuttavat myös kasvainten herkkyyteen taksaani-lääkkeille. Näiden ja vastaavien mikroRNA-molekyylien tasojen määrittäminen syöpäpotilaiden kasvaimista, jo ennen hoidon aloittamista, voi tulevaisuudessa avustaa syöpädiagnostiikan ohella myös lääkehoidon tehon määrittämisessä, ja siten edesauttaa oikeiden hoitojen yksilöllistä valintaa syöpäklinikoilla, Aakko tiivistää.

Väitöskirja on enlanninkielinen

Tuotenumero:9789512970018
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Aakko Sofia
Laajuus:184 s.
ISBN:9789512970018
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1314
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl