SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Sleep in Climacteric - Associative and Predictive Factors

Lampio Laura

Vaihdevuosi-ikäisten naisten unihäiriöt on tiedetty yleisiksi, jopa 40–60 % vaihdevuosi-ikäisistä naisista kärsii univaikeuksista. Tiedemaailma ei ole pystynyt yksiselitteisesti osoittamaan, mistä ongelmat johtuvat. Usein uniongelmien on arveltu johtuvan pelkästään vaihdevuosioireista, kuten kuumista aalloista ja hikoiluoireista. Unen rakennetta vaihdevuosissa on tutkittu vain vähän, ja tulokset ovat ristiriitaisia. Unihäiriöt ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, sillä ne huonontavat merkittävästi elämänlaatua ja työkykyä sekä lisäävät riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.

Naisten unen rekisteröinti ennen vaihdevuosia ja niiden aikana ainutlaatuista

Lampio selvitti tutkimuksessaan vaihdevuosi-ikäisten koettua unenlaatua sekä unen rakenteen muutoksia vaihdevuosiin siirryttäessä. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää vaihdevuosien aikana tapahtuvien hormonaalisten muutosten, ikääntymisen, muiden vaihdevuosioireiden sekä työn vaikutusta uneen.  Lisäksi tavoitteena oli tutkia vaihdevuosiajan unihäiriöitä ennustavia tekijöitä, jotka olisi mahdollista havaita jo ennen vaihdevuosia.
 
– Tutkimukseen osallistui 177 suomalaista keski-ikäistä naista. Tutkimushenkilöiden unta tutkittiin sekä subjektiivisesti unipäiväkirjalla ja unikyselykaavakkeella että objektiivisesti unirekisteröinnillä unilaboratoriossa. Tutkimus on tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäinen, jossa samojen naisten unta seurattiin unirekisteröinnillä ennen vaihdevuosia ja vaihdevuosien aikana, Lampio kertoo. 

Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin

Lampio havaitsi tutkimuksessaan, että vaihdevuosi-ikäisten heikentynyt unenlaatu selittyi etenkin unettomuusoireilla, kuten nukahtamisvaikeuksilla ja yöllisillä heräilyillä, mutta toisaalta myös unenaikaisiin hengityshäiriöihin viittaavilla oireilla.
 
Kuuden vuoden seurantatutkimuksen aikana todettiin, että iän myötä uni lyheni, muuttui rikkonaisemmaksi ja unitehokkuus laski – siis unen määrä suhteessa sängyssä vietettyyn aikaan väheni.
 
– Nämä unen rakenteen epäedulliset muutokset olivat yhteydessä kuitenkin nimenomaan ikääntymiseen, eivät hormonaalisiin muutoksiin. Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset sen sijaan eivät yllättäen vaikuttaneet huonontavasti unen rakenteeseen, Lampio selittää.

Vaihdevuosien uniongelmia ennustavat tekijät havaittavissa jo vuosia aiemmin

Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla etenkin kuumat aallot ja hikoiluoireet heikensivät koettua unenlaatua, mutta myös työkuormituksella oli vaikutusta: työpäivien jälkeen unenlaatu oli huonompi verrattuna naisiin, jotka eivät vielä olleet vaihdevuosissa.
 
Vaihdevuosi-ikäisten naisten uni vaikuttaakin olevan herkkä ulkoisille häiriötekijöille, ja näillä tekijöillä on merkitystä jo ennen vaihdevuosia. Lampio nimittäin havaitsi useita tekijöitä, jotka ennustivat jo vuosia aikaisemmin vaihdevuosissa esiintyviä unihäiriötä. Näitä olivat muun muassa masennusoireet, henkilökohtaisen elämän kuormittavat tekijät ja koettu huono yleinen terveydentila.
 
– Vaihdevuosiajan uniongelmien syyt ovat luultavasti moninaisia, ja vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset ovat vain yksi osa unihäiriöiden synnyssä. Tutkimuksessa todetut riskitekijät ja vaihdevuosissa lisääntyvät masennus ja unenaikaiset hengityshäiriöt pitäisikin ottaa huomioon keski-ikäisten naisten terveydenhuollossa, ja tarvittaessa tarjota oikea-aikaista tukea ja hoitoa, jotta vaihdevuosiajan unihäiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Koska työpäivien aiheuttama kuormitus näyttäisi huonontavan unenlaatua vaihdevuosissa, olisi tärkeää taata myös riittävä palautuminen, Lampio tiivistää.
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512969999
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lampio Laura
Laajuus:123 s.
ISBN:9789512969999
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:D osa 1313
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl