SuomeksiEnglanniksi
Hoitotiede

Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtia

Leena Salminen, Minna Stolt, Riitta Suhonen (toim.)

Julkaisussa luodaan yleiskatsaus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään, sen keskeisiin lähtökohtiin ja tuleviin muutoksiin. Julkaisu sisältää yhdeksän lukua, joissa kuvataan uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä asiakokonaisuuksia. Meneillään olevaa muutosta on pohjustettu pitkään, mikä tulee kuvatuksi julkaisun alussa. Lainsäädännölliset lähtökohdat kuvataan vaiheittain, ja julkaisun ilmestyessä lainsäädäntö on vielä keskeneräinen. Keskeiset sisällölliset asiakokonaisuudet ovat asiakaskeskeisyys, moniammatillisuus, näyttöön perustuva toiminta, organisaation tiedolla johtaminen, uudistuksen edellyttämät koulutustarpeet, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uudistuvat rakenteet ja digitaaliset palvelut. Julkaisun lukijalle muodostuu laaja käsitys siitä, mitä muutoksia, erityisesti sisällöllisiä, mutta myös rakenteellisia muutoksia on tapahtumassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sisällölliset uudistustarpeet ovat tarpeen siltikin, vaikka rakenteellisia muutoksia ei tulisikaan.

Tuotenumero:9789512969920
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Leena Salminen, Minna Stolt, Riitta Suhonen (toim.)
Laajuus:152 s.
ISBN:9789512969920
Julkaisuvuosi:2017
Sarja:Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, sarja A:78
14,50 €
(sis. ALV 10%)


13,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl