SuomeksiEnglanniksi
Yhteiskunta

Koneoppi - Ihmisen, teknologian ja median kytkennät

Parikka Jussi

Koneoppi - Ihmisen, teknologian ja median kytkennät hahmottelee humanistisen teknologiakritiikin mahdollisuuksia nykyisessä digitaalisessa kulttuurissamme. Tutkija Jussi Parikka käsittelee samalla modernin kulttuurihistorian keskeistä kysymystä "mikä on ihminen". Moderniin projektiin kuului keskeisesti pyrkimys erottaa ihminen luonnosta ja tekniikasta, mutta kuten Bruno Latour on argumentoinut: ihmiset ovat aina kietoutuneet teknologioihin ja ihmisyyden käsite muodostuu olennaisesta suhteesta ei-inhimilliseen. Parikka analysoi ihmisen, teknologian ja median suhteita teoreettis-filosofisesti. Pohjautuen Gilles Deleuzen, Friedrich Kittlerin ja Bruno Latourin ajatuksiin teos argumentoi uudenlaisen ihmis-kone-suhteen ja -teorian puolesta. Koneoppi hahmottelee kulttuuritieteellisiä lähestymistapoja teknologian tutkimukselle nostaen teemakseen, miten ihmistä ja tämän ajattelun sekä aistimisen kykyjä ei voida käsittää erillään kulttuurin (media)teknologisista koosteista.

Tuotenumero:9789512925698
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Parikka Jussi
Laajuus:227 s.
ISBN:9512925699
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut I

Varastosaldo ei riitä.