SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Kollektiivisopimukset ja työrauha

Kairinen Martti et al.

Teoksessa selvitetään monipuolisen aineiston avulla työ- ja virkaehtosopimuskauden aikaisia työtaisteluja, kuten lakkoja, niiden uhkineen, syineen, vaikutuksineen ja seurauksineen. Julkaisu tarjoaa tietoja muun muassa siitä, millaisia työtaisteluja Suomessa 2000-luvulla kollektiivisopimusten tuoman työrauhan voimassa ollessa esiintyy, miksi niitä syntyy, millaisia vaikutuksia niillä on, miten työtuomioistuin niitä arvioi ja sanktioi sekä mitä laki sanoo työrauhavelvoitteesta ja työtaisteluoikeudesta. Teoksessa selvitetään myös työrauhaa ja työtaisteluoikeutta koskevia järjestöasiantuntijoiden ja työtuomioistuimen jäsenien mielipiteitä sekä tehdään työtaisteluasioiden vertailuja viiden EU-maan kesken. Lopuksi esitetään joitakin alustavia kehittämisideoita.

Nämä asiat ja kysymykset ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ja ajankohtaisia niin työnantajien, palkansaajien kuin yleisen edun kannalta. Muun muassa kysymys laittomien lakkojen hyväksyttävyydestä on ollut esillä julkisissa keskusteluissa. Teos tarjoaa lukijalleen paitsi uutta ja mielenkiintoista tietoa, myös lisää työtaisteluihin ja työtaisteluoikeuteen liittyvää ymmärrystä.

Tämä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Prometheus-projektin julkaisu on usean tutkimus-hankkeessa mukana olleen tutkijan puheenvuoro. Tutkimushankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Tuotenumero:9789512950737
Ulkoasu:sid.
Tekijä:Kairinen Martti et al.
Laajuus:XXIV + 259 s.
ISBN:9789512950737
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja. A:130
42,00 €
(sis. ALV 10%)


38,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl