SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Essays on latent factor models in finance

Heikkonen Matti

Sijoittajilla ei ole tavallisesti varmaa tietoa siitä, mitkä kaikki tekijät ajavat rahoitusmarkkinoilla havaittavia muutoksia esimerkiksi koroissa ja osakkeiden hinnoissa. Tyypillisesti on helpompaa havaita, millaista ajallista vaihtelua näiden faktoreiden käyttäytymisessä ilmenee ja miten sen pitäisi heijastua mallinnettavaan ilmiöön.

– Malleissa ainakin osa selittävistä tekijöistä eli faktoreista on sellaisia, joita ei joko tunneta tai niitä ei pystytä suoraan havaitsemaan. Mikäli sijoittajalla on kuitenkin käsitys siitä, miten mallinnettava ilmiö riippuu näistä faktoreista sekä miten faktorit käyttäytyvät ajallisesti, hän voi esimerkiksi estimoida korkojen vaihtelua selittäviä faktoreita havaittavissa olevista koroista. Faktoriestimaatteja voitaisiin sen jälkeen käyttää selittämään ja ennustamaan korkojen tulevaa käyttäytymistä, Heikkonen kertoo.

Sijoittaja voi olla esimerkiksi kiinnostunut portfolionsa tai joidenkin siihen kuuluvien arvopaperien riskillisyydestä. Tällöin on keskeistä arvioida, kuinka suuria tappioita lähiaikoina voi syntyä ja millä todennäköisyydellä.

– Tiettyjen olettamusten vallitessa ongelma voidaan pilkkoa helposti laskettavissa oleviin osiin ehdottamani mallin avulla. Empiiristen tulosten perusteella osakeportfolioille tarkoitettu malli toimii pääsääntöisesti varsin hyvin. Poikkeukseksi muodostuivat finanssikriisin vuodet 2007–2008, jolloin myös vertailukohtana käytetyt vaihtoehtoiset mallit toimivat varsin huonosti.

Samankaltaisia malleja voidaan myös käyttää sekä selittämään korkojen aikarakenteen käyttäytymistä että korkojohdannaisten hinnoitteluun.

– Väitöskirjassani keskityin tältä osin yön yli -lainojen korkoihin ja euriboreihin ja selvitin samalla markkinoiden likviditeetin sekä luottoriskin merkitystä. Esittämäni mallit sopivat hyvin markkinoilla havaittuihin korkoihin ja antavat muun muassa tietoa siitä, kuinka herkkiä sijoitusinstrumenttien hinnat ovat eri faktoreissa tapahtuville muutoksille.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512971190
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Heikkonen Matti
Laajuus:129 s.
ISBN:9789512971190
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:E osa 23
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl