SuomeksiEnglanniksi
Filosofia ja psykologia

Havainto

Laiho Hemmo & Tuominen Miira (toim.)

Havainto koostuu pääosin lyhyistä kirjoituksista, jotka pohjautuvat Suomen Filosofisen Yhdistyksen Turun yliopistolla järjestämässä kollokviossa 9.–10.1.2017 pidettyihin esitelmiin. Kiitämme järjestelytoimikuntaa, Turun yliopistoa ja ennen muuta esitelmöitsijöitä tämän mieluisan tapahtuman mahdollistamisesta.

Tapahtuma oli sikäli historiallinen, että se jäi SFY:n ainakin toistaiseksi viimeiseksi niin sanotuksi yhden sanan kollokvioksi. Tässä 37. yhden sanan kollokviossa keskityttiin tuttuun tapaan isoon käsitteeseen, tällä kertaa ehkäpä poikkeuksellisen järkälemäiseen – havaintoon.

Havainto on paitsi mitä ilmeisimmillä tavalla jokaiselle tuttu asia, hyvin monimutkainen ilmiö. Antologian kirjoitusten moniaiheisuus – yhteisestä nimittäjästä huolimatta – paljastaa havainnon haastavuuden ja monimuotoisuuden myös filosofisen tutkimuksen kohteena.

Havainto-kollokvion pääpuhujina olivat Pauliina Remes ja Antti Revonsuo, joiden esitelmiin pohjautuvat artikkelit aloittavat ja päättävät antologian. Niissä ja väliin jäävissä 28 lyhyemmässä kirjoituksessa tarkastellaan havaintoa eri näkökulmista. Osa kirjoituksista edustaa perinteistä, epistemologisesti tai mielenfilosofisesti suuntautunutta havainnonfilosofiaa. Osassa tarkastellaan havainnon erityistapauksia tai jopa koetellaan havainnon käsitteen rajoja ja havainnon mahdollista roolia muilla filosofian osa-alueilla, esimerkiksi moraalifilosofiassa – havaintoa koskevaa empiiristä tutkimusta unohtamatta. Havaintoa tarkastelevia filosofianhistoriallisia lähteitä koskeva tutkimus on hyvin edustettuna. (Klassikkoteoksiin viittaamisessa käytetyt lyhenteet selviävät artikkeleiden kirjallisuusluetteloista.)

Paitsi että kokoelman kirjoitukset tarjoavat monipuolisen näkökulman havainnonfilosofiseen tutkimukseen, niiden on tarkoitus toimia ponnahduslautoina syvemmälle tutustumiselle käsiteltyihin aiheisiin ja niitä koskeviin jatkotutkimuksiin. Havaintoon liittyvät teemat ovat aina kiehtoneet filosofeja, eikä näy merkkejä siitä, että aihe olisi tyhjenemässä tai kiinnostus hiipumassa.

Tuotenumero:9789512971350
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Laiho Hemmo & Tuominen Miira (toim.)
Laajuus:282 s.
ISBN:9789512971350
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:Reports from the Department of Philosophy Vol. 40
8,00 €
(sis. ALV 10%)


7,27 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl