SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

From circular migration to urban settlement and to urban integration: A three-stage perspective on rural-urban migration in China

Shenghua Xie

Xie luonnostelee tutkimuksessaan integroidun teoreettisen kehyksen, jossa Kiinan maaseudulta kaupunkiin suuntautuva muutto jaetaan kolmeen vaiheeseen: kiertomuuttoon, kaupunkiin asettumiseen ja kaupunki-integraatioon.

– Kiertomuutolle on tunnusomaista se, että osa perheestä asuu maaseudulla ja tyypillisesti perheen pää työskentelee kaupungissa käyden ajoittain, esimerkiksi kerran kuukaudessa ja lomilla, tapaamassa perhettään. Tämän vaiheen painopiste ajoittui 1970-luvun lopulta vuosituhannen loppuun, Xie kertoo.

Kaupunkiin asettumisvaiheelle on tunnusomaista perheiden muutto maalta kaupunkiin ja tuleminen niiden pysyviksi asukkaiksi.

– Kuitenkin niin, että muuttajat eivät ole vielä integroituneet kaupunkiyhteisöihin täysivaltaisiksi jäseniksi. Tämän vaiheen painopiste ajoittuu 2000-luvun kolmelle ensimmäiselle vuosikymmenelle, minkä jälkeen painopiste siirtyy kaupunkeihin integroitumiseen, Xie sanoo.

Politiikkasuosituksia päätöksentekijöille

Tutkimus vahvistaa, että siirtyminen kiertomuutosta pysyvään kaupunkiin asettumiseen on taloudellisen kehityksen tulosta.

– Siirtymävaihe kaupunkiin asettumisesta kaupunki-integraatioon on puolestaan muuttajien ja kaupunkilaisten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta. Sosiaalinen pääoma ja kulttuuriset tekijät ovat tämän vuorovaikutuksen kannalta elintärkeitä. Siksi maalta kaupunkiin muuttajien kaupunkiin asettuminen saattaa tarjota tilaisuuden rakentaa Kiinaan integroitu hyvinvointivaltio.

Tutkimuksessa esitetäänkin joukko konkreettisia suosituksia käytännöiksi, joilla maalta kaupunkiin kohdistuvaa muuttoliikettä voitaisiin hallita Kiinassa.

– Ensinnäkin hallitus voisi asteittain lakkauttaa hukou-järjestelmän kansalaisten sosiaaliturvaan liittyvän tehtävän ja palauttaa sen väestöä säätelevän tehtävän. Toiseksi hallituksen tulisi laatia sosiaaliturvalaki, jossa määrätään selkeästi, että maalta kaupunkiin muuttajilla on samat sosiaalietuudet kuin kaupunkilaisilla, Xie linjaa.

Kaupunki-integraatiovaiheessa Kiinan hallituksen tulisi Xien mukaan ottaa käyttöön hallintostrategia, jossa hallitus toimii yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten markkinoiden, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512972494
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Shenghua Xie
Laajuus:176 s.
ISBN:9789512972494
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:B osa 456
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl