SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Cardiac left ventricular mass and arterial stiffness from childhood to early adulthood - association with cardiometabolic risk factors. The Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP)

Mikola Hanna

Valtimoiden jäykistyminen ja sydämen vasemman kammion massa ovat yhteydessä ateroskleroottisen valtimotaudin päätetapahtumiin, kuten aivohalvaukseen, sydäninfarktiin ja sydänperäiseen kuolemaan. 

– Sydän- ja verisuonisairauksien päätetapahtumat ilmenevät vasta aikuisuudessa, mutta valtimotauti kehittyy hiljalleen vuosikymmenien aikana jo lapsuudesta saakka. Varhaisia valtimotaudin muutoksia voidaan tutkia kajoamattomasti ultraäänen avulla, esimerkiksi valtimoiden joustavuuden, sisäseinämän paksuuden ja sydämen vasemman kammion massan avulla, Mikola kertoo.

Mikolan tutkimuksessa havaittiin, että valtimot jäykistyvät ja sydämen vasemman kammion massa kasvaa jo lapsuudessa.

Valtimotautia ennustavia varhaismuutoksia voidaan tutkia ultraäänen avulla

Väitöskirjatutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksessa toteutettavaa Sepelvaltimotaudin Riskitekijöiden Interventioprojekti (STRIP) -tutkimusta. Tutkimuksessa on seurattu 28 vuoden ajan alun perin yli tuhatta lasta, joiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät on mitattu toistuvasti lapsuudesta aikuisuuteen. Tutkimushenkilöiden valtimoiden joustavuus mitattiin ultraäänellä 11–19 vuoden iässä ja sydämen vasemman kammion massa 15–19 vuoden iässä.

– Tutkimuksemme tärkeä viesti on, että useat kardiometaboliset riskitekijät ovat yhteydessä valtimoiden jäykistymiseen ja sydämen rakenteeseen jo lapsilla.

Väitöskirjatutkimus osoittaa lisäksi, että sydänterveydelle myönteisten tekijöiden kasautuminen, ihanteellinen sydänterveys, on yhteydessä ohuempaan aortan sisäseinämäpaksuuteen ja juostavampaan aorttaan.

Kardiometabolisten riskitekijöiden kehittymistä voidaan ehkäistä

Ylipainoon sekä korkeaan verenpaineeseen ja seerumin kolesterolipitoisuuteen voidaan vaikuttaa edistämällä terveellisiä elämäntapoja. Tutkimuksessa havaittiinkin, että varhaisella iällä aloitettu ravitsemus- ja elämäntapaneuvonta edisti ihanteellista sydänterveyttä nuoruudessa.

– Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ihanteellisinta olisi, ettei riskitekijöitä kehittyisi. Terveellisten elämäntapojen omaksuminen lapsuusiässä on tärkeää sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Tutkimuksen tuloksia tulisi hyödyntää kohdistamalla sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy aikaisempaa aktiivisemmin lapsiin ja nuoriin pyrittäessä parantamaan sydänterveyttä läpi elämän.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512972319
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mikola Hanna
Laajuus:160 s.
ISBN:9789512972319
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:D osa 1352
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl