SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Stress induced alterations in redox status and telomere length as a potential mechanism of biological ageing

Stauffer Janina

– Kokonaisuudessaan väitöskirjani tulokset tukevat käsitystä, että erilaiset ympäristön stressitekijät voivat nopeuttaa biologista ikääntymistä oksidatiivisen stressin ja telomeerien lyhenemisen seurauksena, Stauffer sanoo.

Telomeerit ovat suojaavia alueita kromosomien päissä, jotka lyhenevät jokaisen solunjakautumisen ja ikääntymisen myötä. Lyhyiden telomeerien on todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuusriskiin ja kasvaneeseen alttiuteen sairastua ikääntymiseen liittyviin sairauksiin.

Oksidatiivista stressiä puolestaan aiheutuu, mikäli elimistön antioksidanttipuolustus ei ole riittävä vapaiden radikaalien tuotantoon nähden. Terveissä kudoksissa vapaita radikaaleja syntyy aineenvaihdunnan sivutuotteena, mutta useat eri stressitekijät voivat lisätä merkittävästi niiden tuotantoa, mikä puolestaan voi nopeuttaa telomeerien lyhenemistä.

– Ympäristön muutokset, kuten saasteet ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat kaikkiin eliöihin. Havaitsin, että raskasmetalleista saastuneella alueella talitiaisten poikasilla oli lyhyemmät telomeerit sekä muutoksia antioksidanttipuolustuksessa verrattuna puhtaan alueen poikasiin. Talitiaisemoilla sekä kirjosieppoemoilla ja -poikasilla saastevaikutukset eivät olleet yhtä silmiinpistäviä, Stauffer sanoo.

Stauffer tutki myös ilmaston lämpenemisen myötä lohikaloilla yleistyneen loisinfektion vaikutuksia taimenilla. Kaloilla, joiden kasvu ei hidastunut loisista huolimatta, oli myös pidemmät telomeerit ja vähemmän tiettyjä antioksidantteja verrattuna loisinfektiolle herkempiin kaloihin.

– Telomeerien pituus näyttää heijastavan yksilön kokemaa stressiä, sekä kykyä selviytyä siitä huolimatta, Stauffer pohtii.

Biologiseen ikääntymiseen vaikuttavat tekijät ovat lajikohtaisia

Selvittääkseen tarkemmin telomeerien ja oksidatiivisen stressin yhteyttä Stauffer tutki laboratorion kontrolloiduissa olosuhteissa keinotekoisen valinnan avulla tuotettuja toisistaan telomeerien pituudeltaan eroavia villihiiriä. Tulokset osoittivat, että useimmat antioksidantit lisääntyvät poikasesta aikuisikään ja lisäksi tasot olivat korkeampia naarailla kuin uroksilla.

Stauffer havaitsi myös, että erityisen pitkätelomeerisillä uroksilla oli huomattavasti madaltunut antioksidanttipuolustus, huolimatta siitä, että niiden aineenvaihdunta oli suhteellisen korkea ja samalla tasolla kuin kontrolliuroksilla. Toisaalta lyhyet telomeerit aiheuttivat uroksilla aineenvaihdunnan hidastumisen. 

– Väitöskirjani tulokset korostavat, että muutokset oksidatiivisessä stressissä ja telomeerien pituudessa ovat lajikohtaisia ja vaihtelevat lisäksi kudoksesta, sukupuolesta, elinkierron vaiheesta sekä koetusta stressistä riippuen, Stauffer toteaa.

Nämä tekijät vaikuttavat myös siihen, mitkä eri antioksidanttipuolustuksen osat ovat käytössä. Väitöskirjatyön monipuolinen aineisto korostaa varovaisuutta tutkimustulosten yleistämisessä.

– Eliötasolla tuloksia tulkittaessa on huomioitava monimutkaisten molekyylitason mekanismien verkoston lisäksi ulkopuolisen ympäristön vaikutukset. Elämän monimuotoisuus on syytä pitää mielessä ja välttää liian rajatusta näkökulmasta tehtyjä johtopäätöksiä, Stauffer tiivistää.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512973613
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Stauffer Janina
Laajuus:112 s.
ISBN:9789512973613
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:AII osa 345
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl