SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

« Défaire » la femme africaine : intersectionnalité performative dans les œuvres semi-autobiographiques de Calixthe Beyala et de Ken Bugul

Harinen Kaiju

Harinen tarkastelee väitöskirjassaan ranskankielistä kirjallisuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Beyalan ja Bugulin teosten analyysi tekee näkyväksi intersektionaalisista eli risteävistä eroista koostuvan vertauskuvallisen tilkkutäkin, jossa ”rotuun”, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosiaaliseen luokkaan ja uskontoon kohdistuva syrjintä lomittuvat toisiinsa. 

– Teosten päähenkilöiden henkilökohtaisista syrjinnän kokemuksista nousee esiin myös kirjailijoiden feministinen eetos, joka poikkeaa yhtenäisenä kuvatusta länsimaisesta feminismistä. Beyala ja Bugul tarjoavat erilaisia keinoja vastustaa ruskeaihoisiin naisiin kohdistuvaa syrjintää, Harinen kertoo. 

Kirjailijat purkavat afrikkalaiseen naiseen liitettyä kuvastoa 

Harisen mukaan kirjailijoiden kantaaottava tyyli purkaa afrikkalaisen naisen stereotyyppistä kuvastoa ja tuo esiin myös hetkittäisen solidaarisuuden mahdollisuuden kaikkien eri sosiaalisten ryhmien tai henkilöiden välillä. 

 Vertailevaa kirjallisuustiedettä, jälkikoloniaalista tutkimusta ja kirjallisuuden sosiologiaa soveltava intersektionaalinen analyysi havainnollistaa, miten kirjailijat kyseenalaistavat afrikkalaisen naisen stereotyyppisen kuvauksen. Kyseenalaistamisen keinoina he käyttävät strategista eksotismia, performatiivisuutta, ironiaa, burleskia huumoria ja sadunkerrontaa. 

– Kaikki tutkimustulokset liittyvät tavalla tai toisella rodullistettuun ja mystifioituun sukupuoli-identiteettiin ja sen performatiivisuuteen, jonka avulla kirjailijat pyrkivät kyseenalaistamaan rakenteellista rasismia ja seksismiä, Harinen toteaa. 

Ranskalainen kirjallisuusinstituutio syrjii frankofonisia kirjailijoita 

Harisen väitöskirjassa fakta ja fiktio kohtaavat, sillä luokkaan ja ”rotuun” perustuva syrjintä koskettaa samanaikaisesti sekä teosten ruskeaihoisia päähenkilöitä että monia frankofonisia kirjailijoita. Tutkimus tuo julki vallitsevan ranskalaisen kirjallisuusinstituution eriarvoisia käytänteitä, jotka piiloutuvat näennäisesti yhdenvertaisen tasavaltalaisuuden taakse. 

– Eronteko ranskalaisten ja frankofonisten kirjailijoiden välillä kiteytyy ihonväriin. Siten kirjailijoiden teoksissaan kuvaama syrjintä koskettaa myös heitä itseään, kun ranskalainen kirjallisuusinstituutio pakottaa heidät eksoottisen ja eroottisen kuvaston toisintajiksi, Harinen tiivistää.

Väitöskirja on ranskankielinen

Tuotenumero:9789512973507
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Harinen Kaiju
Laajuus:313 s.
ISBN:9789512973507
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:B osa 461
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl