SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Pregnancy-related immune alterations in multiple sclerosis

Saraste Maija

Äidin immuunijärjestelmän toiminta muuttuu raskauden aikana. Muutosten tarkoituksena on varmistaa raskauden onnistuminen, mutta samalla muutokset vaikuttavat myös monen autoimmuunisairauden aktiivisuuteen. MS-tauti on keskushermoston tulehduksellinen autoimmuunisairaus, jonka oireet yleensä lievittyvät raskauden aikana. Aikaisempien tutkimusten perusteella MS-taudin pahenemisvaiheiden määrä voi vähentyä jopa 70 % raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. MS-taudin raskauden aikaiseen lievittymiseen vaikuttavia mekanismeja ei kuitenkaan tunneta tarkasti.

Raskaus vaikuttaa veren luonnollisiin tappajasoluihin

Maija Sarasteen väitöstutkimus kuuluu kansalliseen MS-tauti ja raskaus -seurantatutkimukseen, johon osallistui 60 MS-potilasta. Tutkimuksessa potilaita seurattiin raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen kuuden kuukauden ajan. Seurannan aikana kerätyistä verinäytteistä mitattiin veren tulehdussolujen alaluokkien prosentuaalisissa määrissä tapahtuvia muutoksia virtaussytometrian avulla.
– Tulosten perusteella regulatoristen luonnollisten tappajasolujen eli NK-solujen määrä lisääntyy ja ei-regulatoristen NK-solujen määrä vähenee raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tulokset viittaavat siihen, että regulatoriset NK-solut voivat osallistua autoimmuunitulehduksen säätelyyn raskauden aikana ja täten vaikuttaa MS-taudin lievittymiseen, Saraste sanoo.
Sen sijaan T- ja B-solujen prosentuaalisissa määrissä ei tutkimuksessa havaittu muutoksia raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen.
Tulokset voivat auttaa arvioimaan MS-potilaiden raskauden aikaisen hoidon turvallisuutta
JC-virus on opportunistinen virus, joka on MS-taudin hoidon kannalta merkittävä. Opportunistinen virus ei n0rmaalisti ole taudinaiheuttaja, mutta voi muuttua sellaiseksi isäntäelimistön puolustuskyvyttömyyden takia.
– Koska raskaus lisää herkkyyttä sairastua joihinkin infektioihin, halusimme selvittää vaikuttavatko raskauden aikaiset immunologiset muutokset seerumin JC-virusvasta-aineindeksiin, Saraste kertoo.
Vaikka MS-taudin oireet yleensä lievittyvätkin raskauden aikana, joissain tapauksissa tehokasta lääkitystä on jouduttu käyttämään myös raskauden aikana.
– Vaikka MS-potilaiden JC-virusvasta-aineindeksi ei muuttunut raskauden aikana, synnytyksen jälkeen indeksi kohosi merkittävästi. Tuloksemme viittaavatkin siihen, että raskaus voi vaikuttaa elimistön kykyyn puolustautua JC-virusta vastaan.
Tuloksella voi olla merkitystä raskauden aikaisen hoidon turvallisuuden kannalta, Saraste kertoo. 
 
Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512974474
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Saraste Maija
Laajuus:133 s.
ISBN:9789512974474
Julkaisuvuosi:2018
Sarja:D osa 1393
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl