SuomeksiEnglanniksi
Kielet, kirjallisuus ja kulttuuri

Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Osa II

Itkonen Esa

Kielitypologia ja kielelliset universaalit ovat olleet kansainvälisen kielitieteellisen tutkimuksen keskipisteessä 1970-luvun alusta saakka. Aiheesta ei kuitenkaan ole ollut saatavilla suomenkielistä yleisesitystä. Esa Itkosen kirja poistaa tämän puutteen. Eri rakennetyyppejä edustavat kielet tulevat kirjassa systemaattisen tarkastelun kohteeksi. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin "eksoottisiin" kieliin, joita on tähän mennessä käsitelty suomenkielisessä kirjallisuudessa vähän, jos lainkaan. Kantaa otetaan myös puhuttujen kielten ja viittomakielten väliseen suhteeseen. Laajaan esimerkkiaineistoon yhdistyvien teoreettisten tarkastelujen pohjalta syntyy käsitys siitä, mikä on ihmiskielelle yhteinen "ydin" ja miten se voidaan selittää. 3., uudistettu ja laajennettu painos, II osa.

Tuotenumero:9789512941889
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Itkonen Esa
Laajuus:366 s.
ISBN:9789512941889
Julkaisuvuosi:2009
Sarja:Yleisen kielitieteen julkaisuja 13

Varastosaldo ei riitä.