SuomeksiEnglanniksi
Kielet, kirjallisuus ja kulttuuri

Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Osa III

Itkonen Esa

Esa Itkosen Maailman kielten erilaisuus ja samuus -kirjan kolmas, uudistettu ja laajennettu painos on nyt valmis. Tämä kolmiosainen teos on ilmestynyt vuosina 2008-2010. Sen sisällysluettelo on seuraava:

I Lyhyt filosofinen johdatus kieleen. II Kielitypologian perusta. III Lause ja asiaintila. IV Lausetta pienemmät merkitykselliset yksiköt. V Taivutus, johtaminen ja yhdistäminen. VI Lauseen koherenssi: rektio, kongruenssi ja konstruktio. VII Leksikaalinen vs. grammatikaalinen merkitys. VIII Grammatikaalisten merkitysten ilmaisukeinot. IX Morfosyntaktinen typologia. X Peruslauseen osatekijät. XI Verbi. XII Persoonasysteemi. XIII Substantiivi vs. verbi. XV Adjektiivi ja adverbi. XVI Suljetut luokat. XVII Peruslause ja sen alalajit. XVIII Verbilause. XIX Verbilauseen argumenttirakenteen muunnokset. XX Peruslauseen informaatiorakenteen muunnokset. XXI Peruslause-käsitteen ongelmallisuus. XXII Yhdyslause. XXIII Yhdyslause 12 kielen evidenssin valossa. XXIV KOMP vs. REL vs. ADV -kolmijako. XXV Parataksi = yhdyslauserakenteen nollaoletus. XXVI Yhdyslauserakenteen synty. XXVII Lauseesta diskurssiin. XXVIII Metatypologia. XXIX Määrääkö kieli ajattelun? XXX Kulttuurin vaikutus kielen rakenteeseen. XXXI Puhe ja kirjoitus. XXXII Puhutut kielet ja viittomakielet. XXXIII Universaalikieliopin juuret. XXXIV Kielitypologian filosofia. XXXV Kielitiede ja semiotiikka. XXXV Epilogi: kosminen kommunikaatio.

Tuotenumero:9789512945047
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Itkonen Esa
Laajuus:212 s.
ISBN:9789512945047
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Yleisen kielitieteen julkaisuja 14

Varastosaldo ei riitä.