SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Pelaajaoikeussijoitukset jalkapallossa

Huhtala Jaakko

Tässä tutkielmassa tarkastellaan jalkapallon pelaajaoikeussijoituksia ilmiönä. Tutkielmassa pelaajaoikeussijoituksella tarkoitetaan ennen kaikkea järjestelyä, jossa seura myy ulkopuoliselle sijoittajalle osuuden tietyn pelaajan mahdollisesta tulevasta siirtokorvauksesta kertasuoritusta vastaan. Ulkopuolisten tahojen tekemät sijoitukset jalkapalloilijoiden pelaajaoikeuksiin ovat kansainvälisesti suhteellisen yleinen ilmiö. Pelaajaoikeussijoitukset ovat yleisiä etenkin latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa. Myös Ruotsissa suurin osa pääsarjaseuroista hyödyntää pääomasijoittajia pelaajahankintojensa rahoituksessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää tarkemmin minkälainen rooli pelaajaoikeussijoituksilla on kansainvälisessä ja kotimaisessa jalkapalloyhteisöissä.

Jalkapallon kansainvälisen kattojärjestön FIFA:n voimassa olevat säännöt sallivat pelaajaoikeussijoitukset. Ulkopuolisen tahon mahdollisuutta vaikuttaa seuran asioihin on tosin rajoitettu voimakkaasti. Myöskään UEFA tai Suomen Palloliitto eivät ole kieltäneet käytäntöä. Sen sijaan taloudellisesti mitattuna merkittävin kansallinen jalkapallosarja, Englannin Valioliiga, on kieltänyt pelaajaoikeussijoitukset kokonaan. Työssä paneudutaan tarkemmin ylikansallisten ja kansallisten lajiliittojen pelaajaoikeussijoituksia koskeviin määräyksiin, sekä niiden suhteeseen voimassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-oikeuteen. Tutkielmassa esitetään taloustieteellisten argumenttien nojalla näkemyksiä siitä, miten pelaajaoikeussijoituksia koskeva sääntely tulisi toteuttaa, jotta tehokkuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat tulisivat asianmukaisesti huomioiduiksi. Työssä esitellään myös vaihtoehtoja pelaajaoikeussijoituksiin liittyvien intressiristiriitatilanteiden hallitsemiseksi.

Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi seurojen ja sijoittajien motivaatioita kyseisen rahoitusmallin hyödyntämiseen. Ulkopuolisten sijoittajien avulla seurat voivat joko pienentää pelaajahankintoihin kuluvia menoja, tai vaihtoehtoisesti hankkia kalliimpia ja parempia pelaajia kuin mihin niillä yksin olisi varaa. Pelaajaoikeussijoituksia voidaan hyödyntää myös riskienhallintatarkoituksessa. Pelaajaoikeuksiin sijoittavan henkilön intresseissä voi sijoitetun pääoman tuoton maksimoinnin ja sijoitusportfolion hajauttamisen ohella olla myös ei-taloudelliset hyödyt. Sijoittaja voi nimittäin tavoitella esimerkiksi sosiaalisen statuksen kohoamista tai olla halukas tukemaan kannattamaansa seuraa. Tällöin seuran on mahdollista saada sijoittajalta rahoitusta markkinoita edullisempaan hintaan.

Tuotenumero:9789512951055
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Huhtala Jaakko
Laajuus:XIV + 53 s.
ISBN:9789512951055
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 33
22,00 €
(sis. ALV 10%)


20,00 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl