SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Vastuu kannattajista urheilukilpailuissa

Punkari Ilkka

Vastuu kannattajista urheilukilpailuissa on oikeudellisena käsitteenä uusi, mutta jatkuvasti yhä merkittävämpi. Tarkemmin tarkasteltuna vastuukysymys voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisenä tulee pohdittavaksi seuroille asetettavat sanktiot kannattajien toiminnan seurauksena. Tässä tulee tarkasteltavaksi yhdistysten itsesääntely eli yhdistysten mahdollisuudet toisaalta säännellä ja toisaalta rangaista jäseniään. Kannattajien toiminnan seurauksena asetettavan vastuun perusteltavuutta voidaan pohtia yleisten vahingonkorvausoikeuden periaatteiden valossa. Toinen osa kannattajavastuussa on seurojen mahdollisuus saada korvauksia vastuun aiheuttaneelta kannattajalta. Myös tässä tullaan vahingonkorvausoikeudellisten problematisointien äärelle: millä perusteella seura voi vaatia korvauksia kannattajalta tämän aiheuttamista seuraamuksista?

Tässä tutkielmassa on tavoitteena kuvata, miten urheiluseurojen vastuu omien kannattajiensa toiminnasta on luotu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi pohditaan, onko ylipäätään perusteltua asettaa seuroille vastuuta kannattajien toiminnasta. Tutkielmassa pyritään hakemaan perusteluja sekä vastuun asettamisen puolesta että sitä vastaan. Viimeisenä tavoitteena on tarkastella seurojen mahdollisuutta saada korvauksia vastuutilanteen ja siitä seuranneen sanktion aiheuttaneelta kannattajalta.

Tutkielmassa keskitytään urheilulajeista ainoastaan jalkapalloon. Tähän valintaan on useita perusteluja. Jalkapallo on levinnyt koko maailmaan ja sitä kautta sen merkitys urheilulajina on hyvin suuri. Jalkapallossa myös kannattajatoiminta on sekä maailmalla että Suomessa selvästi kehittyneintä. Lajin suosio sekä kannattajatoiminnan kehittyminen ovat varmasti myös yhtenä syynä siihen, että esimerkkimateriaalia kannattajien toiminnan aiheuttamasta vastuusta löytyy runsaasti sekä kotimaasta että kansainvälisellä tasolla. Jalkapallossa on myös selvästi parhaiten organisoiduttu taistelussa katsomoväkivaltaa vastaan ja tästä syystä kattavasti säännelty seuroille aiheutuva vastuu kannattajien epäasiallisesta toiminnasta.

Johtopäätöksenä tutkielmassa todetaan, että urheiluseuroille asetettava vastuu kannattajiensa toiminnasta on sekä oikeudellisesti että käytännön näkökulmasta perusteltua. Siihen liittyy kuitenkin ongelmia ja epävarmuustekijöitä kannattajien tunnistamisen ja heidän seuroihin nähden täysin ulkopuolisen aseman vuoksi. Nämä eivät kuitenkaan tee vastuun asettamista perustelemattomaksi. Sopimusvapauden myötä ja ankaran vastuun edellytysten täyttyessä voidaan vastuun asettaminen seuroille katsoa perustelluksi. Käytännön kannalta vastuun asettaminen edesauttaa katsojien yleisen turvallisuuden turvaamista.

Tuotenumero:9789512951260
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Punkari Ilkka
Laajuus:XI + 48 s.
ISBN:9789512951260
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 34
22,00 €
(sis. ALV 10%)


20,00 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl