SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Community inhabitants' values and benefits in dynamic tropical forest landscapes. Participation and spatial analysis in landscape knowledge integration

Fagerholm Nora

FM Nora Fagerholm on kehittänyt väitöskirjassaan osallistumista edistäviä paikkatietomenetelmiä (participatory geographical information systems, PGIS). Hän on kerännyt kartalle trooppisten metsien kyläyhteisöjen maisemaan liittämiä arvoja ja merkityksiä sekä tutkinut maiseman muutosta historiallisista ilmakuvista ja kartoista.

Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään metsien muutosten syitä paikallisella tasolla. Tutkimuksen mukaan trooppisten metsien kestävän käytön edistämisen ratkaisut olisi löydettävä asukkaiden ja hallinnon välisessä vuoropuhelussa. Karttatiedolla on merkittävä mahdollisuus edistää tällaista yhteistyötä ja toimia argumentoinnin välineenä.

Aineettomat maisema-arvot edistävät hyvinvointia

Väitöstutkimus on toteutettu Sansibarilla, Tansaniassa. Tutkimukseen osallistuneet kyläläiset ovat Fagerholmin haastatteluissa merkinneet ilmakuvakartalle omassa elinympäristössään merkittävät paikat sekä niihin liittyvät toiminnot ja arvot.

Fagerholm on pyrkinyt ihminen-luonto vuorovaikutuksen ymmärtämiseen maisematutkimuksen menetelmin. Osallistavan kartoituksen avulla voidaan kerätä yksilöllistä, omakohtaista kokemus- ja havaintoperäistä tietoa maisemasta sekä yhdistää asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistuminen paikkaan sidottuun tietoon. Maisemaan ja erityisesti metsiin liittyy huomattavasti kulttuurisia arvostuksen kohteita kuten pyhiä tai kauniita paikkoja, mikä osaltaan edistää luonnonvarojen suojelua. Aineettomat maisema-arvot, jotka osaltaan vaikuttavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin, osoittavat luonnonvarojen arvostuksen ja tärkeän aineettoman merkityksen.

Osallistava paikkatieto kertoo, mistä metsäkato johtuu

Monipuolinen maankäyttö ja luonnonvarojen hyödyntäminen on omavaraistaloudessa elävien kyläyhteisöjen keskuudessa elinehto. Se on taustalla kun tarkastellaan paikallisella tasolla trooppisten metsien muutoksen syitä: häviämistä, heikkenemistä ja pirstoutumista. Käyttöpaine luonnonvaroja kohtaan on sansibarilaisissa kylissä merkittävä, kun kunkin perheen pellot ja karjan laiduntaminen hajaantuvat maisemaan. Lähes jokainen perhe kerää myös polttopuuta, rakennusmateriaaleja ja lääkekasveja kyliä ympäröivistä metsistä.

Kertyvä maantieteellisiin paikkoihin sidottu tieto on nostettavissa asiantuntijatiedon ja muiden paikkatietoaineistojen rinnalle suunnittelussa. Yhdistämällä asukkaiden maisematieto historiallisista kartoista saatavaan muutostietoon paikkatietojärjestelmiä hyödyntäen, pystytään lisäksi syventämään ymmärrystä trooppisten metsien muutoksesta ja niihin kohdistuvasta käyttöpaineesta.

Fagerholm on esimerkiksi tunnistanut omavaraistalouden kannalta tärkeän jatkuvassa maiseman muutoksessa olevan resurssivyöhykkeen, joka laajenee tutkituissa kylissä noin kilometrin etäisyydelle asutuksesta. Tämä alue on erityisen tärkeä elinkeinojen perusta.

Tutkimuksen mukaan paikkaan sidotun ja asukkailta kerätyn tiedon institutionalisoiminen osaksi suunnitteluprosesseja pitäisi asettaa tavoitteeksi, kun pyritään yhteiskunnan, luonnon ja yksilön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951123
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Fagerholm Nora
Laajuus:93 s. + artikkelit
ISBN:9789512951123
Julkaisuvuosi:2016
Sarja:AII osa 272
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl