SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Künstlerbürgertum. The Social Spheres of Berliner Actors in the Years 1815-1848

Salmi Aleksi

Tutkimuksessaan Aleksi Salmi haastaa perinteisen saksalaisen porvaristontutkimuksen osoittamalla 1800-luvun alkupuoliskolla eläneiden näyttelijöiden muodostaneen niin kutsutun taiteilijaporvariston ryhmän.

Berliiniläisissä teattereissa työskennelleiden näyttelijöiden elämä oli monilta osin porvarillista. Ammattinsa erityispiirteiden vuoksi he eivät sovi perinteiseen kuvaan porvaristosta. Esimerkiksi perhe-elämän, tulotason ja edustavan elämäntyylinsä puolesta näyttelijöiden elämä oli porvarillista. Akateemisen koulutuksen puute, näyttelijän ammattia kohtaan vallinneet ennakkoluulot sekä työn julkinen luonne ja läheisyys Preussin hoviin eivät kuitenkaan sopineet perinteiseen porvarilliseen elämäntapaan. Tutkimus kartoittaa näyttelijöiden elämänpiirejä niin kotona, teatterissa kuin julkisuudessakin. Tutkimus yhdistelee perinteisen sosiaalihistorian, teatterihistorian sekä arkipäivän historian lähestymistapoja.

Salmen tutkimus pohjautuu valtaosin 1800-luvun ensimmäisen puoliskon näyttelijöiden itse tuottamaan materiaaliin, kuten päiväkirjoihin, kirjeisiin ja muistelmiin. Työssä tuodaan ensimmäistä kertaa julkisuuteen näyttelijä Charlotte von Hagnin (1809–1891) ja Adolph Bethgen (s. 1810) omakätiset päiväkirjat, jotka löytyivät tutkimuksen aikana Preussin valtionarkistosta Berliinistä.

Tutkimus osallistuu Saksassa paljon akateemista huomiota herättäneeseen porvaristontutkimukseen. Tämän lisäksi Salmi on halunnut väitöskirjassaan korostaa 1800-luvun ensimmäisen puoliskon merkitystä, sillä vuosisataa kuvataan kokonaisuutena turhan usein vain sen jälkimmäisen puoliskon perusteella. Käsittelemällä laajasti näyttelijättärien asemaa työ osallistuu historiankirjoituksen suuntaukseen, jossa annetaan ääni aktiivisesti ja näkyvästi ammatissa toimineille 1800-luvun alun naisille.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512950935
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Salmi Aleksi
Laajuus:344 s.
ISBN:9789512950935
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:B osa 354
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl