SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Detection of the Vulnerable Atherosclerotic Plaque. Pre-Clinical Evaluation of Novel PET Imaging Probes With Experimental Models

Silvola née Haukkala Johanna

FM Johanna Silvolan väitöskirjassa tutkittiin uusien PET-tutkimusaineiden soveltuvuutta hauraiden ateroskleroottisten plakkien havainnointiin. Hauraan plakin repeytyminen aiheuttaa äkillisen sydäninfarktin.

Silvolan väitöskirjatutkimus osoitti, että ateroskleroottisten plakkien repeämisherkkyyttä kuvaavia PET-tutkimusaineita voidaan testata kokeellisesti ja siten valita lupaavimmat aineet kliinisiin jatkotutkimuksiin. Valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turussa kliinisissä hankkeissa on jo saatu lupaavia tuloksia ihmisen sepelvaltimo- ja kaulavaltimoplakkien kuvantamiseen. Menetelmällä voidaan mahdollisesti tunnistaa hauraat palkit, ja sepelvaltimotaudin riskiryhmään kuuluvat ihmiset pystyttäisiin näin ohjaamaan hoitoon jo ennen mahdollista sydäninfarktia.

Verisuonten tulehdussairaus yleisimpien kuolinsyidemme taustalla

Sepelvaltimotaudin aiheuttaa verisuonten tulehdussairaus eli ateroskleroosi, joka on yleisimpien kuolinsyidemme sepelvaltimotaudin, sydäninfarktin sekä aivoinfarktin taustalla. Ateroskleroosissa verenkierrossa kiertävät rasvat kerääntyvät pikkuhiljaa verisuonen seinämään aiheuttaen ateroskleroottisen plakin muodostumisen ja verisuonten tulehdusreaktion käynnistymisen. Plakkien muodostuminen alkaa jo lapsuudessa ja kestää läpi elämän. Plakin repeytyminen ja sitä seuraava verisuonta tukkivan hyytymän muodostuminen on yleisin sydän- ja aivoinfarktin syy.

Hauraan ateroskleroottisen plakin havaitseminen ennen sen repeytymistä on haastavaa, eikä siihen tällä hetkellä ole olemassa sopivaa menetelmää. Nykyisin kuitenkin tiedetään monia tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat plakin repeytymisherkkyyteen, kuten tulehdussolujen aktiivinen kerääntyminen plakkeihin, verisuonten uudistuotanto tai hapen puutos kasvavan plakin ytimessä. Positroniemissiotomografia (PET) -menetelmällä voitaisiin mahdollisesti löytää repeytymisalttiit plakit ennen kliinisiä oireita.

Makrofagisolut plakkien haurauden mittarina

Silvolan väitöstyössä plakkien haurauden mittarina käytettiin aktiivisten tulehdussolujen, makrofagisolujen, esiintyvyyttä plakeissa. Neljän eri tulehdusaktiivisuutta mittaavan PET-tutkimusaineen soveltuvuutta arvioitiin kokeellisissa malleissa.

Solujen aineenvaihdunnan aktiivisuutta kuvastava glukoosianalogi [18F]FDG kertyi tulehduksellisiin kohtiin plakeissa ja osoittautui soveliaimmaksi plakkikuvantamiseen. Verisuonten uudismuodostukseen liittyvä integriiniin sitoutuva [68Ga]DOTA-RGD kertyi myös plakkeihin, mutta sen farmakokineettiset ominaisuudet eivät olleet parhaat mahdolliset tutkitussa mallissa.

Sitä vastoin makrofageihin kerääntyvä 68Ga ja hapen puutosta kuvaava [18F]EF5 tutkimusaineet kertyivät hauraisiin plakkeihin, mutta PET-kuvantamista ajatellen verenkierrossa pitkään kiertävä tutkimusaine saattaa olla este plakkien kuvantamiselle.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951215
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Silvola née Haukkala Johanna
Laajuus:107 s.
ISBN:9789512951215
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1030
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl