SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Identification and Characterization of CIP2A as a Novel Oncogenic Inhibitor of PP2A

Niemelä Minna

FM Minna Niemelän väitöskirjatyössä on tunnistettu CIP2A-proteiini, joka lisää syöpäsolujen ja syöpäkasvainten kasvua.

CIP2A (Cancerous Inhibitor of PP2A) -proteiinin toimintamekanismien tutkimus paljasti, että proteiini estää kasvunestäjäproteiini PP2A:n aktiivisuutta. CIP2A lisää myös syöpää aiheuttavan Myc-proteiinin määrää syöpäsoluissa.

CIP2A-proteiinin tuotanto on lisääntynyt monissa ihmisen syövissä, mutta useimmissa normaaleissa kudoksissa sitä ei tuoteta lainkaan.

Syövän synty vaatii muutoksia proteiinien toiminnassa

Normaalien solujen muuttuminen syöpäsoluiksi on monivaiheinen prosessi, joka vaatii muutoksia sekä solun kasvua rajoittavien että kasvua estävien proteiinien toiminnassa. Yleisesti vallitsevan käsityksen mukaan kasvunestäjäproteiini PP2A:n toiminnan esto on yksi välttämättömistä muutoksista normaalien solujen muuttuessa syöpäsoluiksi.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Yksityiskohtaiset mekanismit, jotka estävät PP2A:n toimintaa syövissä, ovat kuitenkin olleet aiemmin erittäin huonosti tunnettuja. Myc on yksi tunnetuimmista ja tutkituimmista syövän syntyä ja kasvua edistävistä proteiineista.

Myc:n proteiinitasojen säätely on todennäköisesti keskeinen mekanismi, jolla CIP2A lisää syöpäsolujen kasvua. CIP2A:n tunnistaminen uudeksi PP2A:n aktiivisuutta estäväksi ja Myc:n toimintaa edistäväksi syöpäproteiiniksi laajentaa käsitystä syövän synty- ja kasvumekanismeista.

CIP2A:n vaikutus geenien ilmentymiseen syöpäsoluissa

Lisäksi tässä väitöskirjatyössä on tutkittu CIP2A:n aiheuttamia muutoksia syöpäsolujen geenien ilmentymiseen. Nämä tutkimukset osoittivat, että merkittävä osa CIP2A:n toiminnasta välittyy Myc:n kautta, mutta CIP2A:lla on myös Myc:stä riippumattomia toimintoja.

Nämä tulokset laajentavat ymmärrystä CIP2A:n toiminnasta syöpäsoluissa. Erityisesti huomionarvoista on, että CIP2A:n säätelemä geenien ilmentymisprofiili viittaa siihen, että CIP2A on kliinisesti merkittävä erityisesti basal-like- ja HER2-positiivisissa rintasyövän alatyypeissä.

CIP2A-proteiinin toiminnan estämisestä uusi mahdollisuus syövän hoitoon?

Tämän väitöskirjatyön tulokset viittaavat siihen, että CIP2A proteiinin toiminnan estäminen voisi tarjota uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. CIP2A:n ilmentyminen normaaleissa kudoksissa on erittäin vähäistä, joten on oletettavaa, että sen toiminnan estämisellä olisi vain lieviä sivuvaikutuksia.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951307
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Niemelä Minna
Laajuus:92 s. + liitteet
ISBN:9789512951307
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1032
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl