SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Spin-Dynamics in Cold Gases of ⁸⁷Rb and Atomic Hydrogen. The Spins They are A-Changin'

Vainio Otto

FM Otto Vainion väitöskirjatyössä varmennettiin ensimmäistä kertaa jo kauan sitten ennustettu identtisen spin-kiertymän aiheuttama aaltoliike vedyn elektroneissa.

Magneettisissa aineissa ilmenevien häiriöitä ja energiahukkaa aiheuttavien spin-aaltojen merkitys elektroniikan ja radiotekniikan komponenttien suunnittelussa on tunnettu jo vuosien ajan. Aineen pienen mittakaavan toiminta perustuu kvanttimekaniikan lakeihin ja siksi tekniikan kehityksen johtaessa yhä pienempiin ja herkempiin laitteisiin kasvaa kvanttimekaniikan lakeja noudattavien pienten hiukkasten sekä niiden vuorovaikutusten tuntemisen ja hallinnan merkitys entisestään.

Vainion väitöstutkimuksessa varmistettiin kokeellisesti elektronisten spin-aaltojen olemassaolo kaasumaisessa vedyssä sekä selvitettiin kyseisen aaltoliikkeen muodostumiseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kaasumaisessa näyteaineessa havaittujen spin-aaltojen todettiin heijastuvan näytekammion seinien lisäksi myös kokeessa käytettävän magneettikentän epätasaisuuksista. Vedyn merkitys kokeiden väliaineena perustuu sen yksinkertaiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa kokeiden tulosten ja teorioiden ennustusten tarkan vertaamisen.

Vainion havainto pohjustaa uusia mahdollisuuksia spin-aaltojen hallinnalle, ja sitä kautta tämän luonteeltaan kvanttimekaanisen suureen käyttäytymisen entistä syvempään ymmärtämiseen tähtääville uusille kokeille.

Tutkimus antoi lisätietoa myös aineen aaltoluonteen käyttäytymisestä

Vedyn elektronisten spin-aaltojen lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin myös aineen kvanttimekaanisen aaltoluonteen käyttäytymistä Bosen-Einsteinin kondensaattien avulla. Tutkimuksen tässä osassa tarkasteltiin kahden putoavan kaasumaisen aineen aineaallon interferenssikuvion suhdetta kaasun hallinnassa käytetyn radioaallon ominaisuuksiin.

Tutkimuksessa selvisi kokeessa käytettävän radioaallon ja sen aikaansaaman koherentin aineaallon ominaisuuksien vankka yhteys.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951451
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Vainio Otto
Laajuus:111 s.
ISBN:9789512951451
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:AI osa 445
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl