SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Häilyvyyden liittolaiset. Kerronnan ja seksuaalisuuden ambivalenssit

Haasjoki Pauliina

FL Pauliina Haasjoen väitöstutkimus kehittelee kysymystä seksuaalisuuden kertomisesta ja häilyvyydestä viidessä toisiinsa liittyvässä artikkelissa.

Jos fiktiivinen maailma antaa vapaat kädet kertoa itseydestä, halusta ja rakkaudesta, millainen kertomus syntyy? Miten vapaata tämä kerronta voi olla ja mikä sitä rajaa? Entä miten kirjallisuus voi kertoa biseksuaalisuudesta, kun homo- ja heteroseksuaalisuus nähdään niin jyrkästi eri tarinoihin kuuluvina?

Proosateokset haastavat kaksijakoista tietoa seksuaalisuudesta

Haasjoen väitöskirja "Häilyvyyden liittolaiset: kerronnan ja seksuaalisuuden ambivalenssit" käsittelee kolmen kirjailijan teoksia. Tutkimuksen mukaan Monika Fagerholmin Diivassa (1998) kokeileva kerronta rakentaa romaanihenkilö Diivasta omnipotentin, kerronnan eri tasot läpäisevän hahmon, joka sekä elää fiktiivisessä todellisuudessaan että hallitsee sitä tekijän kaltaisena. Diivalla on romaanissa tehtävä, ja se vaikuttaa olevan osaksi juuri uudenlaisen minuuden ja seksuaalisuuden kertominen: sellaisen, jossa häilyvyys ja kahtalaisuus jää voimaan eikä ratkea.

Pirkko Saision Eva Wein -nimellä kirjoittamat Puolimaailman nainen ja Kulkue (1990, 1992) leikittelevät tekijyydellä luomalla sekä minäkertojan että esikoiskirjailija Eva Weinin. Ne ironisoivat sitä, mitä kuvittelemme tietävämme sekä seksuaalisuudesta että tarinankertomisesta. Weinin itsetietoisuus ja ironia pyrkivät kahtiajakojen tuolle puolen edes hetkellisesti ja luovat kerrontaan ambivalentteja hetkiä.

Hagar Olssonin Silkkimaalaus (1949) on toisenlaisesta ajasta kuin Haasjoen tutkimuksessa tarkasteltavat 90-luvun romaanit, mutta siinäkin elämäntarinan kertomisessa erottuu pyrkimys olla sulkematta häilyvyyksiä ja mahdollisuuksia mihinkään lopulliseen tietoon. Silkkimaalauksessa esiintyy kiinalainen legenda ristiriitaisten tahtojen vuoksi kahtia jakautuvasta naisesta, mutta legenda ei teoksessa lopulta kuvaa eri- ja samansukupuolisen rakkauden vastakkaisuutta vaan ambivalenssin kokemusta hyvin monilla eri tavoilla.

Kerronnallinen ambivalenssi liittoutuu ambivalenssin teeman kanssa

Tutkimuksen eri artikkeleita ja vaiheita yhdistää ambivalenssin käsite. Se merkitsee häilyvyyttä ja molemmuutta, joka liittyy erottamattomasti poissulkeviin kahtiajakoihin: ambivalenssi on se keskikohta, minkä kaksijakoisuus kieltää, mutta joka siitä huolimatta tai sen takia syntyy. Häilyvyys ei kuitenkaan tutkimuksessa ole ainoastaan kerrotun sisällön, seksuaalisuuden ja minuuden teemojen ominaisuus vaan myös kerronnallisen kokeellisuuden: kohdeteosten ambivalentti muoto sekä kuljettaa että pidättää, rikkoo että säilyttää kerronnallisuutta.

Rakenteen ambivalenssi, kerronnallinen kokeilevuus ja tietoisuus muodon totunnaisuuksista, on siis eräs kirjallisuuden tapa kuvitella seksuaalisuutta ja kertoa hankalasti kerrottavaa häilyvyyden kokemusta. Aikana, jolloin hetero- ja homoseksuaalisuudesta puhutaan paljon ja niistä tahdottaisiin tietää totuus, ambivalenssi merkitsee myös mahdollisuutta olla tietämättä tarkasti tai tietää useilla tavoilla.

Tuotenumero:9789512951086
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Haasjoki Pauliina
Laajuus:146 s.
ISBN:9789512951086
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 343
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl