SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Intrapartum Hypoxia and Power Spectral Analysis of Fetal Heart Rate Variability

Siira Saila

LL Saila Siiran väitöstutkimuksessa havaittiin, että synnytyksenaikainen sikiön hapenpuute vaikuttaa sikiön sydämen sykevaihtelun spektrikaistoihin. Sykevaihtelun spektrianalyysin avulla pystytään aiempaa luotettavammin tunnistamaan sikiöt, jotka ovat vaarassa kärsiä hapenpuutteen seurauksista.

Sikiön synnytyksenaikaista sykevaihtelua on tutkittu paljon, mutta tähän asti ei ole löydetty menetelmää, joka riittävän luotettavasti pystyisi tunnistamaan hapenpuutteesta kärsivän sikiön. Vääriä hapenpuutehälytyksiä tulee liikaa, ja nämä johtavat turhiin synnytyksen aikaisiin toimenpiteisiin.

Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksessa on kehitetty tehospektrianalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan mitata ja analysoida sykevaihtelun silmälle näkymättömiä muutoksia. Saila Siiran väitös tutkimuksessa selvitettiin miten tehospektrianalyysimenetelmä soveltuu sikiöiden hyvinvoinnin seurantaan synnytyksen aikana.

Siiran väitöstutkimuksessa osoitettiin hapenpuutteen vaikuttavan sikiön sykevaihtelun spektrikaistoihin, ja tutkimuksessa pystyttiin erottelemaan hyvin hapettuvista ja synnytysrasitukseen sopeutuvista sikiöistä ne sikiöt, jotka olivat vaarassa kärsiä hapenpuutteen seurauksista. Spektrianalyysimenetelmän avulla pystyttiin lisäksi tunnistamaan ne sikiöt, joilla oli synnytyksen aikana turha hapenpuutehälytys, niin kutsuttu STAN-hälytys.

Sykevaihtelun äkillinen lasku varoittaa vaikeasta hapenpuutteesta

Spektrianalyysimenetelmällä tutkitaan autonomisen hermoston vaikutusta sykevaihteluun. Menetelmällä tarkastellaan sekä sykevaihtelun kokonaismäärää että taajuutta, joihin synnytyksen aikainen hapenpuute aiheuttaa muutoksia.

Siiran tutkimuksessa havaittiin, että synnytyksen kuluessa sikiöiden sykevaihtelu lisääntyy sikiön sopeutuessa synnytysrasitukseen. Selvästi voimakkaammin sykevaihtelu lisääntyy niillä sikiöillä, joiden hapetus synnytyksen kuluessa on huonontunut. Hapenpuutteen edelleen vaikeutuessa sikiön sykevaihtelu alkaa kuitenkin laskea.

Sikiöiden sykevaihtelu on yksilöllistä ja erot sikiöiden välillä ovat suuria. Siten yksittäinen spektriarvo ei sovellu sikiön hapetustilanteen arvioimiseen, mutta Siiran tutkimuksen perusteella sykevaihtelun spektritehojen muutosten seuraaminen synnytyksen kuluessa voisi olla käyttökelpoinen menetelmä sikiön hapenpuutteen tunnistamisessa. Spektritehojen voimakas muuttuminen aiempaan verrattuna toimisi merkkinä sikiön vaaratilanteesta.

Tutkimusaineisto on kerätty osana kansainvälisiä STAN-monikeskustutkimuksia. Aineisto koostui 817 sikiön sykerekisteröinnistä, jotka tallennettiin synnytyksen aikana sikiö-EKG:n rekisteröinti - ja analysointilaitteella. Sykekäyräanalyysejä verrattiin synnytyksen kuluessa esiintyneisiin sikiö-EKG:n STAN-hälytyksiin, välittömästi syntymän jälkeen otettuihin napaverinäytteen happo-emästasearvoihin sekä osalla sikiöstä synnytyksen aikana otettuihin päänahan verinäytteen pH-arvoihin.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951239
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Siira Saila
Laajuus:55 + liitteet
ISBN:9789512951239
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1031
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl