Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Socio-digital participation, friendship and academic support among sixth to ninth graders in Finland

Shupin Li

Väitöskirjassa tarkasteltiin kuinka suomalaisten oppilaiden sosiodigitaalinen osallistuminen, ts. tietokoneilla ja mobiililaitteilla internetissä sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuva toiminta, liittyy ikätovereiden välisiin ystävyyssuhteisiin sekä kouluapuun.

Tarkoituksena oli tutkia erityisesti sukupuolten ja kulttuuritaustojen välistä samankaltaistumista henkilökohtaisissa Facebook- ja kouluapuverkostoissa. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään vertaisiin kohdistuvan valinnan ja vertaisten vaikutuksen seurauksia heidän keskenään muodostamiinsa ystävyysverkostoihin sekä sosiodigitaaliseen osallistumiseen.

Lopuksi tarkasteltiin erilaisia sosiaalisiin verkostoihin liittyviä sosiodigitaalisen osallistumisen profiileja.

Tutkimuksen osallistujat olivat 6. – 9. luokkien oppilaita Etelä-Suomesta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. Tutkimuksen aineisto analysoitiin verkostoanalyysin, ryhmien keskinäisen vertailun ja sisällönanalyysin menetelmin.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512977321
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Shupin Li
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512977321
Julkaisuvuosi:2019
Sarja:B osa 484
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl