Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Alexithymia, mental and physical health, and early-life adversity – FinnBrain Birth Cohort Study

Kajanoja Jani

Aleksitymia on persoonallisuuden piirteistö, jota luonnehtivat vaikeudet tunnistaa ja sanoittaa tunteita. LL Jani Kajanojan aleksitymiaan keskittyvä väitöstutkimus on toteutettu osana laajaa FinnBrain-tutkimushanketta. Kajanojan tutkimustulokset viittaavat siihen, että aleksitymia on eri tavoin yhteydessä lukuisiin terveysongelmiin.

Tunteiden tunnistaminen, erottelu, ja niiden säätely ovat tärkeitä kykyjä mielenterveyden, vanhemmuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Kaikki ihmiset tuntevat tunteita, mutta osalle niiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on vaikeampaa. Monesti tunteita on myös vaikea erottaa ruumiillisista tuntemuksista. Tällaista persoonallisuuden piirteistöä kutsutaan aleksitymiaksi.

Aleksitymia jakautuu kahteen alatyyppiin, joista ensimmäistä luonnehtivat subjektiivinen vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita, sekä lisääntynyt masennus- ja ahdistuneisuusoireisto. Toisessa alatyypissä korostuu ulkokohtainen ajattelutyyli, jossa kiinnostus tunteisiin ja sisäiseen maailmaan on vähäistä. 

LL Jani Kajanojan väitöstutkimuksessa havaittiin, ettei aleksitymian toiseen alatyyppiin liittynyt lisääntynyttä psykiatrista oireilua. 

– Se kuitenkin lisäsi päihteiden käyttöä miehillä ja liittyi ylipainoon sekä raskausdiabetekseen naisilla. Lisäksi raskaana olevilla naisilla, joilla oli korkeat aleksitymiapisteet, oli myös korkeampi hiuskortisolipitoisuus viitaten krooniseen stressiin, Kajanoja kertoo.

Tulokset korostavat emotionaalisesti tukevan kasvuympäristön tärkeyttä

Kajanojan tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi lapsuuden vastoinkäymisiä ihmisillä, joilla oli aleksityymisiä piirteitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä masennusoireista kärsiviä että tervettä verrokkiryhmää.

Masennuksen todennäköisyyttä lisäsivät monenlaiset lapsuuden vastoinkäymiset, kuten vanhempien ero, taloudelliset vaikeudet, vanhemman mielenterveysongelma tai lapsuudessa koettu fyysinen ja emotionaalinen kaltoinkohtelu.

– Aleksitymia sen sijaan liittyi yksinomaan lapsuudessa koettuun emotionaaliseen laiminlyöntiin. Aleksityymiseen masennukseen liittyi lisäksi enemmän kiintymyssuhdeongelmia verrattuna masennukseen, jossa ei ollut aleksityymisia piirteitä, Kajanoja sanoo.

FinnBrain-hankkeeseen tehdyn tutkimuksen tulokset korostavat aleksitymian monimuotoisuutta ja osoittavat, että aleksitymian eri ulottuvuudet ovat yhteydessä erilaisiin terveysongelmiin sekä päihteidenkäyttöön. Nämä yhteydet ovat lisäksi riippumattomia samanaikaisista masennus- ja ahdistuneisuusoireista. 

– Löydökset liittyen lapsuuden vastoinkäymisiin aleksitymian taustalla korostavat emotionaalisesti tukevan kasvuympäristön ja kiintymyssuhteen tärkeyttä, ja voivat auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä mielenterveyden häiriöistä kärsiville, joilla on aleksityymisiä piirteitä.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512978755
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kajanoja Jani
Laajuus:161 s.
ISBN:9789512978755
Julkaisuvuosi:2019
Sarja:D osa 1453
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl