SuomeksiEnglanniksi
Yhteiskunta

Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon. Sosiologin käsikirja

Anttila Anu-Hanna

Tämä käsikirja on sosiologian opiskelijan apuväline tieteellisen tutkielman tai muun tieteellisen tekstin kirjoittamiseen. On hyvä pitää mielessä, että tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä on monia. Tavat vaihtelevat eri oppiaineissa sekä myös eri tieteellisissä julkaisuissa. Tässä ohjeistossa annetaan yleiset ohjeet Turun yliopiston sosiologian opiskelijoille tutkielmien, opinnäytetöiden ja esseiden kirjoittamista varten.

Ohjeisto on 5. uudistettu painos. Uudistuksilla tarkoitetaan niin sisällöllisten kuin viitteisiinkin liityvien tietojen päivittämistä ajan tasalle. Edellisen painoksen ilmestymisestä (2004) on muutoksia tapahtunut etenkin elektronisissa lähteissä ja tietokannoissa sekä niiden käytön yleisyydessä. Tältä osin ohjeistusta on laajennettu ja täsmennetty. Luvun 5. Tutkielman tekijän muistilista loppuun on sisällytetty myös erilliset ohjeet siitä, kuinka pro gradu -tutkielman voi halutessaan julkaista myös elektronisessa muodossa Turun yliopiston kirjaston ylläpitämässä julkaisuarkistossa.

Tuotenumero:9789512942060
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Anttila Anu-Hanna
Laajuus:41 s. + liitteet
ISBN:9789512942060
Julkaisuvuosi:5. uud. p. 2010
Sarja:Sosiologista keskustelua B 49
5,00 €
(sis. ALV 10%)


4,55 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl