SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Koululaisesta nuoreksi aikuiseksi: aikuisiän liikunnallisuuden ennusteita

Nupponen Heimo & Penttinen Seppo (toim.)

Aiempien tutkimustulosten perusteella tiedetään, että liikuntaan osallistuminen lapsuudessa ja nuoruudessa ennustaa aikuisiän liikunta-aktiivisuutta. Kansallisesti ja kansainvälisesti tiedetään kuitenkin varsin vähän koululiikunnan aikuisikään ulottuvista pitkäaikaisvaikutuksista.

Koululiikunnan vaikuttavuustutkimus (KOVA) on poikittais- ja pitkittäisasetelmaan perustuva valtakunnallinen tutkimusohjelma. Se on jatkoa vuosina 1985-1988 toteutetulle Tehostetun koululiikunnan tutkimukselle (TEKO). Tässä artikkelikokoelmassa selvitetään pitkittäisaineistojen avulla kouluvuosien ja erityisesti koululiikunnan heijastumia 30-39-vuotiaiden nuorten aikuisten elämään. Artikkelin teemoina ovat 1. koulu- ja koululiikunta-asenteiden ja -kokemusten yhteydet oman koulunkäynnin ja koululiikunnan kokemiseen aikuisiässä, 2. koulumenestys, liikuntanumero ja vanhempien ammatit aikuisiän liikunta-aktiivisuuden ennustajina, 3. koululiikunnnan tehostaminen ja aikuisiän liikunta-aktiivisuus, -motiivit ja -kokemukset, 4. kouluiän kehonpaino, liikuntakykyisyys ja liikuntaharrastus aikuisiän terveydentilan ennustajina sekä 5. liikehallinnan muutos kouluiästä aikuisikään.

Tutkimuksen johtajana toimii liikuntakasvatuksen professori (emer.) Heimo Nupponen Turun yliopiston opettajankoulutusyksikön Rauman yksiköstä. Muut tämän raportin kirjoittajat ovat liikunnan didaktiikan lehtori Seppo Penttinen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, erikoistutkija Mikko Pehkonen Lapin yliopistosta sekä yliopisto-opettaja Joonas Kalari Rauman yksiköstä.

Tuotenumero:9789512949670
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Nupponen Heimo & Penttinen Seppo (toim.)
Laajuus:207 s.
ISBN:9789512949670
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Rauman opettajankoulutuslaitos
21,00 €
(sis. ALV 10%)


19,09 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl