SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Proactive and Preventive Student Welfare Activities in Finnish Preschool and Elementary School: Handling of Transition to Formal Schooling and a National Anti-Bullying Program as Examples

Ahtola Annarilla

PsL, psykologi Annarilla Ahtolan väitöstutkimus osoittaa, että toimintamahdollisuuksia oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ei suomalaisessa peruskoulussa vielä hyödynnetä riittävästi. Oppilashuollossa keskitytään liikaa lapsiin ja ongelmiin ja liian vähän hyvinvointiin sekä siihen, mitä koulun aikuiset voivat tehdä.

Suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytyminen ja peruskoulu puhuttavat Suomessa. Keskustelussa vilahtaa usein termi "ennaltaehkäisy", joskus jopa "hyvinvoinnin edistäminen". Tiedetään, että vain jo ilmenneiden ongelmien korjaamiseen keskittyminen ei tuota riittävää tulosta - olisi huolehdittava paloturvallisuudesta, ettei tarvittaisi niin usein palokuntaa.

Mutta mitä ongelmien ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen oikeastaan tarkoittavat? Miten niitä voisi toteuttaa peruskoulun arjessa, ja onko niistä oikeasti jotain hyötyä? Annarilla Ahtola tutki väitöstyössään edistävän ja ennaltaehkäisevän oppilashuollon käytäntöjä suomalaisessa esi- ja peruskoulussa.

Ahtolan mukaan peruskoulun oppilashuollossa tulisi keskittyä enemmän edistävään ja ennaltaehkäisevään työhön sekä siihen, mitä koulun aikuiset voivat tehdä koko ikäluokan hyväksi.

Hyvinvointia edistävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä työ tuotti tulosta

Esimerkkeinä hyvinvointia edistävästä ja ongelmia ennaltaehkäisevästä työstä Ahtolan tutkimuksessa olivat ekaluokan aloitus sekä koulukiusaaminen. Nämä ovat ennakoitavissa olevia tapahtumia, jotka koskettavat koko ikäluokkaa. Niihin on siis mahdollista ja hyödyllistä varautua ennalta.

Viime vuosiin saakka suomalainen oppilashuoltotyö on keskittynyt näissäkin tilanteissa riskeihin ja ongelmiin: koulutulokkaiden kouluvalmiuden arviointiin sekä jo havaittuihin koulukiusaamistapauksiin puuttumiseen. Ahtola ehdottaa työssään näkökulmia, joiden avulla oppilashuoltotyön painopistettä voidaan siirtää ennakoivammaksi ja näin tehokkaammaksi.

Kaikkien lasten hyvää koulun aloitusta voidaan tukea siten, että esiopetuksen ja peruskoulun henkilöstö sekä lapsen vanhemmat verkostoituvat yhteistyöhön koulua aloittavan lapsen tueksi (niin kutsuttu nivelvaiheen yhteistyö). Koulukiusaamista puolestaan voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää toimivaksi todetun KiVa Koulu -toimenpideohjelman avulla.

Ahtolan tutkimus osoittaa, että kun esi- ja alkuopetus tekivät esiopetusvuoden aikana runsaasti yhteistyötä, oppilaiden taidot kehittyivät 1. luokan aikana nopeammin. Tärkeää oli erityisesti esiopetuksen ja peruskoulun välinen yhteistyö koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadinnassa sekä kirjallisen tiedon siirtäminen koulutulokkaista. Ahtola tutki myös hyvinvointia edistävän ja ongelmia ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia opettajiin ja havaitsi, että osallistuminen kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu -ohjelmaan vaikutti opettajan itsearvioituihin valmiuksiin tarttua kiusaamiseen.

Miten koulun toiminta muuttuu?

Tutkimus antaa osviittaa myös siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointia edistävän ja ongelmia ennaltaehkäisevän työn toteutumiseen kouluissa.
Ahtolan tulosten mukaan rehtorin sitoutuminen KiVa Koulu -toimenpideohjelmaan vaikutti myönteisesti siihen, miten aktiivisesti opettajat pitivät ohjelmaan kuuluvia ennaltaehkäiseviä oppitunteja.

Ahtola selvitti myös, miksi kustannustehokasta nivelvaiheen yhteistyötä tehdään joissain kouluissa enemmän kuin muissa. Näkökulma oli erityisesti kuntatason toiminnassa, ja kahden kunnan väliltä löytyikin merkittävämpiä eroja aktiivisuudessa kuin koulujen tai yksittäisten opettajien väliltä. Toisessa tutkimuskunnassa nivelvaiheen yhteistyön kehittämiseen oli systemaattisesti panostettu esiopetuksen ja perusopetuksen hallinnossa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951567
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ahtola Annarilla
Laajuus:71 s. + liitteet
ISBN:9789512951567
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:B osa 356
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl