SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Hei, mä opin tän asian enkuks! Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielissä oppituokioissa

Markkanen Marju

Tutkimuksen mukaan vieraskielisestä opetuksesta oli oppijoille monenlaista hyötyä: he oppivat ainesisältöjä, vieraan kielen taito kehittyi ja opiskelu vieraalla kielellä tuntui useista oppijoista motivoivalta työskentelytavalta.

KM Marju Markkasen tuoreesta kasvatustieteen alan väitöstutkimuksesta käy ilmi, että vieraskielinen ainesisältöjen opetus tuo hyviä oppimistuloksia. Markkasen mukaan erityisen hieno tulos on se, että oppijan huomio kiinnittyi puheen oikeellisuuden tarkkailun sijasta ainesisältöön ja aitoon kommunikointiin.

– Oppijan jännitys käyttää vierasta kieltä väheni ja kieltä käytettiin rohkeammin kuin perinteisellä vieraan kielen tunnilla. Oppijat myös kokivat englannin kielen osaamisen tärkeäksi ja he suhtautuivat hyväksyvästi itselle vieraisiin kulttuureihin, Markkanen kertoo tutkimuksestaan.

Yhteiskunnallisesta perspektiivistä katsottuna Suomen tulevaisuuden hyvinvointi riippuu hyvien kansainvälisten suhteiden ylläpitämisestä ja laajasta kaupankäynnistä. Osa tätä tietotaitoa on vahva kielitaito ja hyvä kulttuurien tuntemus. Markkasen mukaan ainesisältöjen opettaminen vieraalla kielellä eli niin sanottu CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) on joustava metodinen lähestymistapa, joka tarjoaa oppijalle vahvan tietopohjan lisäksi hyvän kielipohjan. CLIL-opetus valmistaa oppijaa kohtaamaan globalisoitumisen haasteet ja mahdollisuudet.

– Toivottavasti CLIL otettaisiin nykyistä tarkemmin ja laajemmin osaksi suomalaista valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja kouluarkea, Markkanen kertoo.

Ympäristötietoa englannin kielen tunneille

Markkanen teki väitöstyönsä kaksi vuotta kestäneenä toimintatutkimuksena kaarinalaisessa alakoulussa. Hän opetti neljättä luokkaa päämääränään kehittää englannin kielen opetustaan suuntaan, joka innostaisi oppijoita opiskelemaan. Markkasen huolena oli englannin kielen opetuksen irrallisuus muista oppiaineista sekä se, että oppijat eivät rohjenneet käyttää vierasta kieltä.

Markkanen otti kielen tunneille mukaan niin kutsutut oppituokiot, joiden aikana ryhmä opetteli ympäristötiedon ja maantiedon ainesisältöjä englannin kielellä. Työskentelytavat aktivoivat muistelua, ajattelua ja pohtimista. Oppijat saivat myös osallistua valitsemaan opeteltavia ainesisältöjä, joista yksi oli laaja viidennellä luokalla toteutettu Euroopan maantiedon teemakokonaisuus.

Markkasen mukaan CLIL mahdollistaa eri aineiden opettajien välisen yhteistyön oppijoiden edistymistä palvelevalla tavalla.

Tuotenumero:9789512951536
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Markkanen Marju
Laajuus:165 s.
ISBN:9789512951536
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 346
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl