SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Identification of Novel Regulators for Tumor Progression in Breast Cancer

Lehtinen Laura

FM Laura Lehtisen väitöskirjatyössä etsittiin rintasyövän etenemiseen vaikuttavia geenejä ja tutkittiin niiden toimintaa rintasyöpäsoluissa. Tutkimuksessa löydettiin useita uusia geenejä, jotka vaikuttavat rintasyöpäsolujen selviytymiseen ja liikkumiseen, ja joihin lääkehoitojen kehittämistä kannattaa kohdistaa.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, joka aiheuttaa naisilla eniten syöpään liittyviä kuolemia maailmanlaajuisesti.

Rintasyövässä potilaan ennuste riippuu syövän leviämisasteesta sekä mahdollisten etäpesäkkeiden määrästä. Vaikka nykyään rinnan syöpäkasvain saadaankin useimmiten täysin poistettua leikkaushoidolla, pahanlaatuisilla kasvaimilla on kyky tunkeutua ja levitä ympärillä oleviin terveisiin kudoksiin. Syöpäsolut voivat irrottautua kasvaimesta jo aikaisessa vaiheessa ja muodostaa etäpesäkkeitä kauempana sijaitseviin kudoksiin.

Lehtinen tutki väitöskirjatyössään geenejä, jotka osallistuvat normaalikudoksessa erilaisiin aineenvaihduntaa sääteleviin toimintoihin. Syöpäkudoksessa näiden geenien havaittiin voivan kiihdyttää rintasyöpäsolujen kasvua tai edistää etäpesäkkeiden muodostumista.

Useat aineenvaihdunnan säätelyyn osallistuvat geenit voimistuvat syöpäkudoksissa

Lehtisen väitöstutkimuksessa havaittiin rintakudoksen rasvahappojen uudissynteesin olevan huomattavasti vilkkaampaa rintasyöpäkudoksissa ja synteesiin osallistuvien geenien ilmentyvän voimakkaammin syöpä- kuin normaalikudoksissa. Lisäksi näiden geenien havaittiin olevan tärkeitä rintasyöpäsolujen kasvulle ja selviytymiselle.

Yksi työn tavoitteista oli löytää syöpäsolujen liikkumiskykyyn vaikuttavia geenejä. Solujen liikkumiselle tärkeän proteiinin, vimentiinin, ilmentymistä sääteleviä geenejä etsittiin rintasyöpäsoluissa tehoseulonnan avulla. Tulokset osoittivat foolihapposynteesissä toimivan MTHFD2 -geenin edistävän etäpesäkkeiden muodostukseen liitettyjä prosesseja. Myös arakinoidihappoaineenvaihduntaan osallistuvien geenien HPGD:n ja PLA2G7:n havaittiin ohjailevan syöpäsolujen liikkumista ja vaikuttavan potilaan tautiennusteeseen.

Rintasyövän eteneminen ja etäpesäkkeiden muodostus on monimutkainen prosessi. Siihen vaikuttavien syöpähoitojen kehittäminen vaatii ilmiön parempaa ymmärtämistä ja tarkempaa tutkimusta. Lehtisen tutkimuksessa saatiin tärkeää uutta tietoa rintasyövän etenemiseen vaikuttavista prosesseista sekä löydettiin mahdollisia uusia kohdegeenejä rintasyöpäsolujen liikkumiseen ja invaasiokykyyn vaikuttavien lääkehoitojen kehittämiselle.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951598
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lehtinen Laura
Laajuus:168 s.
ISBN:9789512951598
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1037
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl