Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Elämää henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla. Etnografinen tutkimus kanavoinnista, tietämisestä ja uushenkisestä yrittäjyydestä Suomessa

Hulkkonen Katriina

Sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalinnassa tulisi arvioida opintojen kannalta keskeisiä taitoja. TtM Jonna Vierulan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyössä tarvittavia päätöksentekotaitoja voidaan arvioida jo sairaanhoitajakoulutuksen valintavaiheessa objektiivisen testin avulla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa ja opiskelijavalintojen kehittämisessä.

Sairaanhoitajat tekevät lukuisia päätöksiä potilashoidossa joka päivä. Hyvät päätöksentekotaidot ovat keskeisiä potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoitotyön näkökulmasta. Taitoja tarvitaan jo sairaanhoitajaopintojen alkuvaiheessa, sillä opiskelijat harjoittelevat aidoissa potilasympäristöissä heti ensimmäisenä lukuvuotenaan.

Jonna Vierulan väitöstutkimuksessa kehitettiin sairaanhoitajakoulutukseen hakevien päätöksentekotaitoja arvioivaa testiä sähköiseen valintakokeeseen. Lisäksi testillä arvioitiin yli tuhannen sairaanhoitajakoulutukseen hakevan päätöksentekotaitoja.

– Tulokset osoittavat, että kuten hoitotyössä myös valintavaiheessa päätöksentekotaidot ovat prosessi, jonka mukaan päätöksentekijä kerää ja prosessoi tietoa, tunnistaa ongelman ja asettaa tavoitteita, Vierula kertoo.

Päätöksentekotaitoja tulee kehittää opintojen aikana

Sairaanhoitajakoulutuksen hakijoille tiedon kerääminen ja prosessointi oli helpompaa kuin ongelman tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksentekotaidot vaativat kokonaisvaltaista ajattelua ja niitä tulee kehittää koko sairaanhoitajaopintojen ajan, Vierula toteaa.

Lukiotaustaisten hakijoiden osaaminen oli parempaa kuin ammatillisesta koulutuksesta tulevien hakijoiden. Lisäksi vanhemmat hakijat menestyivät nuorempia ja miehet naisia paremmin päätöksentekotaitoja arvioivassa testissä.

– Tulokset ovat samansuuntaisia muiden opiskelijavalintatutkimusten kanssa. Taustatekijöiden ymmärtäminen valintavaiheen osaamisessa on tärkeää etenkin tasa-arvoisen opiskelijavalinnan kehittämiseksi. Tutkimustuloksia kannattaisi tarkastella erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

Objektiivinen arviointi valintavaiheessa on tärkeää

Tuhansien korkeakouluhakijoiden välillä käydään kilpailua opiskelupaikoista vuosittain, mikä haastaa korkeakoulut arvioimaan hakijoita objektiivisesti ja luotettavasti. Suomessa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa käytetyt arviointimenetelmät ovat kuitenkin olleet hyvin vaihtelevia, arviointi on ollut subjektiivista ja standardoitujen testien käyttö on ollut vähäistä.

– Väitöstutkimuksessani kehitettiin objektiivinen ja strukturoitu arviointimenetelmä osaksi sähköistä valintakoetta. Erityisesti huomiota kiinnitettiin testin vaikeustason, erottelukyvyn ja arvaamisen todennäköisyyden tarkasteluun. Päätöksentekotaitoja arvioivaa testiä olisi hyvä vielä muokata, mutta jo nykyisellään testi osoitti luotettavuutta ja oli käytettävyydeltään hyvä, Vierula sanoo.

Korkeakoulut ovat uudistaneet opiskelijavalintojaan viime vuosina. Väitöstutkimus toteutettiin osana Sairaanhoitajakoulutuksen uuden valintakoemenetelmän kehittäminen (Suvake) -hanketta. Nykyisin sairaanhoitajakoulutuksen hakijoiden päätöksentekotaitoja arvioidaan osana AMK-valintakoetta, jossa päätöksentekotaidot ovat kaikille ammattikorkeakouluhakijoille yhteinen valintakokeen osio.

– Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa ja opiskelijavalintojen kehittämisessä, väittelijä päättää.

Tuotenumero:9789512983728
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hulkkonen Katriina
Laajuus:300 s.
ISBN:9789512983728
Julkaisuvuosi:2020
Sarja:B osa 532
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl