Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

Kuria ja järjestystä: Ranskalainen koulu aineettoman kulttuuriperinnön kenttänä

Salo-Tammivuori Eeva

Eeva Salo-Tammivuori tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa ranskalaisen koulun toimintakulttuuria ja kommunikaatiota aineettomana kulttuuriperintönä ja kulttuuriperintöprosessina. Ranskassa on pitkä ja vahva kurin ja rangaistuksen perinne ja tätä kasvatuksen mallia toteuttavat sekä koti että koulu.

– Sukupolvien taakse ulottuvat aineettoman kulttuurin elementit, kuten kova kuri, hyvät käytöstavat ja sinnikäs työskentely, ovat valikoituneet säilytettäviksi koulun kulttuuriperintöprosessissa, Salo-Tammivuori kertoo.

Tutkimuksessaan Salo-Tammivuori selvitti, miksi työkomennukselle Suomeen muuttaneet ranskalaiset perheet siirtävät lapsensa ranskalaisen työnantajan Raumalle perustamasta koulusta suomalaiseen kouluun.

– Kun perheet tutustuvat suomalaiseen toimintakulttuuriin, heillä herää uteliaisuus erilaisia arvoja edustavaa koulua kohtaan. Mutta näin perheistä tulee myös kulttuuriperintöyhteisön rikkojia, kun ranskalaisvähemmistön identiteettiä turvaava koulu ranskalaisine arvoineen ei enää riitä heille, Salo-Tammivuori sanoo.

Suomalaisen koulun arjessa ranskalaiset kokevat koulun vahvuutena rauhallisuuden, oppilasmyönteisyyden sekä oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen. Toisaalta, liika vapaus hämmentää ja perheet toivoisivat suomalaisten opettajien olevan monissa tapauksissa vaativampia ja tiukempia.

Salo-Tammivuoren kouluetnografinen tutkimus liikkuu kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kasvatustieteen välimaastossa. Tutkimuksen ydinaineiston muodostavat hänen ranskalaisissa kouluissa tekemänsä osallistuva havainnointi sekä suomalaiseen kouluun siirtyneiden ranskalaisten oppilaiden ja heidän vanhempiensa haastattelut. Ranskalaisten opettajien työtä Salo-Tammivuori lähestyy sekä haastattelujen että opettajien kirjoittamien opetustyöstä kertovien tekstien kautta.

Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Satakunnan korkeakoulusäätiö, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Lauri Järven rahasto sekä Turun yliopiston tohtoriohjelma Juno.

Tuotenumero:9789512986460
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Salo-Tammivuori Eeva
Laajuus:277 s.
ISBN:9789512986460
Julkaisuvuosi:2021
Sarja:B osa 561
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl