SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Rahapelitoiminnan EU-sääntelyn aiheuttamat rajoitukset urheilutapahtumanjärjestäjän mahdollisuuksiin hallita ja hyödyntää tapahtumasta käytävää vedonlyöntiä

Timgren Heini

Tutkielman aiheena on tapahtumanjärjestäjän mahdollisuudet hyödyntää järjestettävään tapahtumaan kohdistuvaa vedonlyönti-intressiä tapahtumaa eniten hyödyttävällä tavalla sekä näihin mahdollisuuksiin kohdistuvat rajoitukset EU-tasolla.

Tutkielmassa käsitellään ensinnäkin Euroopan unionin palveluiden vapaata liikkuvuutta edistämään luodun säädännön soveltumista rahapelitoimintaan ja sen vaikutusta tapahtumanjärjestäjälle muodostuviin rajoitteisiin vedonlyönnin hallinnassa. Palveluiden vapaan liikkuvuuden kontekstissa tarkastellaan myös rahapelialalla yleisten yksinoikeus- ja monopolijärjestelmien yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa. Erityisesti aiheen kannalta on keskeistä jäsenvaltioiden rahapelialalle luomien kansallisten rajoitusten perustelujen kestävyys. Palveluiden vapaan liikkuvuuden osalta tutkielman johtopäätöksenä on erityisesti oikeuskäytännön valossa, että etenkin komission aktiivinen toiminta rahapelialan vapauttamiseksi tulee tulevaisuudessa lisäämään jäsenvaltioiden kansallisiin rajoituksiin kohdistuvaa kritiikkiä.

Tutkielmassa käsitellään myös tapahtumanjärjestäjällä olevaa sopimusoikeudellista ja tietoteknistä mahdollisuutta pyrkiä hallitsemaan ja suuntaamaan vedonlyöntiä sekä pyrkimään hyötymään siitä. Sopimus-teknisesti esimerkiksi sponsorisopimukset luovat tapahtumanjärjestäjälle merkittävän keinon vedonlyönnin hallintaan. Tietoteknisesti vedonlyönnin rajoittaminen esimerkiksi estämällä tiettyjen rahapeliyhtiöiden pääsy vedonlyönnin kannalta olennaiseen tietoon tarjoaa tapahtumanjärjestäjälle käytännön keinon vedonlyönnin rajoittamiseen. Toistaiseksi kuitenkin on oikeuskäytännössä suhtauduttu tällaisten tietojen rooliin immateriaalisena omistusobjektina varsin kriittisesti, eikä vaadittavan teoskynnyksen ole katsottu ylittyvän helposti.

Lopuksi tutkielmassa käydään läpi aiheeseen liittyvää kilpailuoikeudellista tutkimusta. Sekä rahapeliyhtiölläettä tapahtumanjärjestäjällä usein oleva määräävä markkina-asema voi johtaa aiheen kannalta varsin merkittävään sopimuspakon tilanteeseen, jossa tapahtumanjärjestäjälle voi syntyä velvollisuus jakaa mainittuja vedonlyönnin kannalta keskeisiä tietoja. Kilpailuoikeudella voi tutkimuksen mukaan olla myös muuhun sopimushallintaan merkittävä vaikutus.

Tuotenumero:9789512948857
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Timgren Heini
Laajuus:XIV + 53
ISBN:9789512948857
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 32
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl