SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Joukkueurheilijan erityinen tapaturmaeläkejärjestelmä

Anttila Vesa

Tutkielman aiheena on joukkueurheilijan erityinen tapaturmaeläkejärjestelmä. Esityksessä on tutkittu urheilijan erityisen tapaturmaturvajärjestelmän oikeudellista perustaa ja urheili-jan erityisen tapaturmaeläkkeen sisältöä verrattuna työntekijän tapaturmaeläkkeeseen.

Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että urheilijan tapaturmaeläke eroaa tavallisen työntekijän tapaturmaeläkkeestä urheilijan vahingoksi. Lisäksi urheilijan erityinen tapaturmaeläkejär-jestelmä on muodostettu perusteluiden varaan, jotka eivät ole oikeudellisesti kestäviä.

Lainsäädännön esitöissä on tapaturmaeläkejärjestelmän taustaperusteluina käytetty urheilun erityispiirteitä. Tutkielmassa on tarkasteltu urheilun erityispiirteitä, ja tarkastelu osoittaa, että urheilun erityispiirteet eivät edellytä erillisjärjestelmän ylläpitoa.

Tutkimus osoittaa, että uusimmassa urheilua koskevassa sääntelyssä urheilulle annetaan erityisasema vain silloin, kun urheilun oikeudellisesti merkittävät erityispiirteet välttämättä edellyttävät erityisasemaa. Urheilijan tapaturmaeläkkeen kannalta tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa urheilijan tapaturmaeläke saatetaan järjestää myös yhdenvertaisuuden nä-kökulmasta oikeudenmukaisella tavalla.

Huolimatta siitä, että urheilutoiminta sisältää erityispiirteensä, se ei kuitenkaan tarkoita, että työsuhteisen ammattilaisurheilijan tapaturmaturvan tulisi olla erityinen suhteessa työntekijään.

Tuotenumero:9789512945405
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Anttila Vesa
Laajuus:XV + 59
ISBN:9789512945405
Julkaisuvuosi:2011
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 30
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl