SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Urheilijan yksityiselämän suojan suhde sananvapauteen

Kinnari Päivi

Tutkielmassa käsitellään urheilijan yksityiselämän suojan laajuutta suhteessa sananvapauteen. Sekä yksityiselämän suoja että sananvapaus ovat perus- ja ihmisoikeuksina turvattuja oikeushyviä. Yksityiselämän suoja ja sananvapaus joutuvat usein vastakkain keskenään ja niiden välillä joudutaan tekemään punnintaa ja vertailua. Tutkielman alussa tarkastellaan lähemmin näitä kahta perus- ja ihmisoikeutta ja niiden rajoittamismahdollisuuksia.

Tutkielman keskiössä on rikoslain 24 luvun 8 §:n säännös, jossa yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen säädetään rangaistavaksi. Yksityiselämän suojan ulottuvuuden määrittäminen on tapauskohtaista punnintaa, jossa harkintaan vaikuttavia kriteereitä on useita ja joiden painoarvo vaihtelee. Myös urheilijan asema vaihtelee tilanteesta toiseen. Yksityiselämän suojan laajuus voi olla kapeampi sellaisten urheilijoiden kohdalla, jotka ovat maajoukkuetason urheilijoita sekä saavat julkista tukea.

Yksityisasioiden kertomiseen oikeuttaa nimenomainen tai hiljainen suostumus. Tutkielmassa esitetään kriteerit, joiden perusteella voidaan katsoa suostumuksen antamisen tapahtuneen. Urheilijat antavat nimenomaisen suostumuksensa yksityiselämäänsä koskevien tietojen julkistamiseen sitoutumalla urheilun omiin sääntöihin, jollaisesta voidaan maininta Suomen antidopingsäännöstö.

Urheilija saa halutessaan antaa omasta yksityiselämästään tietoja, mutta ilman urheilijan nimenomaista lupaa ei ole yleensä perusteltua olettaa, että henkilö olisi suostunut ainakaan yksityiselämän ydinalueelle kuuluvan tiedon julkistamiseen. Mikäli yksityisasioista kerrotaan joukkotiedotusvälineissä ilman urheilijan nimenomaista suostumusta, tulee tiedon liittyä urheilijan julkiseen toimintaan.

Tutkielman lopussa käsitellään vahingonkorvausta urheilijaan liittyvissä yksityiselämän loukkaamisrikoksissa. Kun urheilijan yksityiselämää on loukattu, voidaan rikosprosessin ohella ja sen sijaan käyttää vahingonkorvausoikeudellisia keinoja. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä voidaan tuomita korvaus sekä taloudellisesta vahingosta että henkisestä kärsimyksestä.

Tuotenumero:9789512943128
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kinnari Päivi
Laajuus:XIII+ 56
ISBN:9789512943128
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 26
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl

Tämän tuotteen ostaneet ovat ostaneet myös