SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia VII

Mähönen Jukka & Vahtera Veikko (toim.)

Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia -sarjan seitsemännessä teoksessa on neljä eri kirjoitusta, joissa yhteisöoikeuteen perehtyneet asiantuntijat kirjoittavat omiin tutkimuskohteisiinsa liittyvistä kysymyksistä.

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Juha Jokisen artikkeli (54 s.) käsittelee osakeyhtiön selvitystilaa ja pääoman vähenemistä koskevaa sääntelyä. Hän käy lävitse sääntelyn sisältöä ja huomioi muun muassa vuoden 2006 osakeyhtiölakiin tehdyt viimeisimmät muutokset. Kirjoitus on vertaileva ja erityisesti Ruotsin osakeyhtiölain sisältöä kuvataan laajasti.

Työeläkeyhtiöiden problematiikkaan perehtynyt oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Erkki Rajaniemi on valinnut kirjoituksensa (29 s.) aiheeksi työeläkeyhtiöiden kilpailuolosuhteiden lainsäädännöllisen kehittämisen. Artikkelissa lähestytään työeläkeyhteisöjen ja -säätiöiden kilpailuolosuhteita useista eri näkökulmista. Kirjoituksen johtopäätökset ovat de lege ferenda -tyyppisiä, jossa kirjoittaja esittää oman kantansa lainsäädännön kehittämistarpeiksi.

Yhtiöoikeuden tutkija Veikko Vahteran kirjoitus (15 s.) koskee hallituksen täydentämismenettelyä hallituksen tullessa toimivallattomaksi. Erityinen huomio on kiinnitetty lääninhallitusmenettelyyn haettaessa oikeutusta yhtiökokouksen koollekutsumiseen. Myös tämä kirjoitus on de lege ferenda -tyyppinen.

Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villan kirjoituksen (21 s.) aiheena on OYL 13:10:n tarkoittama omien osakkeiden rahoituskielto. Säännöstä on pidetty monilta osin ongelmallisena ja tulkinnanvaraisena. Kirjoituksen lopussa esitetään kirjoittajan oma kanta siihen, miten olemassa olevaa osakeyhtiölain sääntelyä tulisi muuttaa.

Tuotenumero:9789512940479
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mähönen Jukka & Vahtera Veikko (toim.)
Laajuus:VIII + 121
ISBN:9789512940479
Julkaisuvuosi:2009
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja. A 127
20,00 €
(sis. ALV 10%)


18,18 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl