SuomeksiEnglanniksi
UTUShop

Sananvapaus, urheilussa sallittava kielenkäyttö ja siihen liittyvät seuraamukset

Sami Korhonen

Sananvapaus on turvattu perus- ja ihmisoikeustena. Myös urheilija on oikeutettu nauttimaan perus- ja ihmisoikeutena turvatusta sananvapaudesta. Kuitenkin lähtökohtaisesti perus- ja ihmisoikeuksina turvatut kunnian ja yksityiselämän suoja ovat yhtä vahvoja oikeuksia sananvapauden kanssa.

Perus- ja ihmisoikeudet ulottavat vaikutuksensa myös urheiluun, sillä urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke. Myös urheiluoikeudessa voidaan havaita perusoikeudellistumista ja yhtenä tärkeimmistä urheilijan perusoikeuksista voidaan pitää sananvapautta. Sananvapauden asemaa perus- ja ihmisoikeutena ei kuitenkaan ole syytä ylikorostaa.

Tutkielman aluksi esitetään yleisesitys siitä, mitä urheiluoikeus oikeastaan on ja esitellään myös urheilun oikeudellistumista. Tutkielmassa käsitellään perusoikeuksia, sananvapautta perus- ja ihmisoikeutena ja sananvapauden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvia oikeudellisia ongelmia urheiluun liittyvissä tilanteissa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan sallittavan kielenkäytön rajoja urheiluun liittyvissä tilanteissa ja sitä, voidaanko esimerkiksi urheilujärjestöjen toimenpiteillä tai määräyksillä kaventaa urheilijan sananvapautta.

Tutkielman rikosoikeudellisessa osuudessa on tehty rajaus sen suhteen, että tutkielmassa ei käsitellä yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ja siihen liittyviä säännöksiä. Tutkielman rikosoikeudelllisessa osuudessa keskitytään kunnianloukkauksen ja törkeän kunnianloukkauksen tarkasteluun. Tutkielmassa tarkastellaan varsin tarkasti myös aiheen kannalta keskeistä oikeustapausta KKO 2005:137.

Tutkielman johtopääöksenä on, että urheilun sisäisessä kurinpidossa määrättävissä kurinpitorangaistuksissa perus- ja ihmisoikeudet tulee ottaa huomioon. Urheilija saattaa myös saada rangaistuksen menettelystään kahden eri järjestelmän kautta, mikäli urheilussa langetettavan kurinpitorangaistuksen lisäksi urheilijalle langetetaan rikosoikeudellinen rangaistu. Riittävän painavana urheilullisena syynä, jolla urheilijan sananvapautta voidaan rajoittaa, voidaan pitää sitä, ettei urheilukentillä sallita rasistista kielenkäyttöä.

Tuotenumero:9789512937691
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Sami Korhonen
Laajuus:XVI+96
ISBN:9789512937691
Julkaisuvuosi:2009
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 23

Varastosaldo ei riitä.