SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Yleiset opit verotuksessa

Wikström Kauko

Teoksessa käsitellään kattavasti verotuksen ydinkohtia. Ne muodostavat verotuksen rungon, joka muuttuu hitaasti. Ydinkohdista käytetään kirjassa nimitystä yleiset opit. Esityksellisen täsmällisyyden saavuttamiseksi yleiset opit on jaettu teoreettisiin ja käytännöllisiin yleisiin oppeihin.

Talouden vaikutukset verotukseen kulkevat yleisten oppien kautta. Samalla ne määrittävät veropoliittisen liikkumavaran. Jos reunaehdot ylitetään, heikkenee vero-oikeuden johdonmukaisuus ja syntyy tulkintaongelmia. Kirjassa käsitellään joitakin tällaisia esimerkkejä ja eritellään niiden syitä.

Esitykseen sisältyy laaja EU-vero-oikeuden analyysi. Yhteisöstä tulevat vaikutteet muodostavat nykyisin tärkeän verotuksen kehitystekijän. Sama voidaan sanoa verokilpailusta, vaikka se on luonteeltaan eri tyyppinen ilmiö. Verokilpailu liittyy markkinaistumiseen ja talouden globalisoitumiseen. Kirjassa on erillinen jakso verokilpailusta.

Käytännöllisten yleisten oppien yhteydessä käsitellään tulon ja kulutuksen verottamista. Esityksen painopisteen muodostavat kehityslinjojen analyysit. Myös oikeuskäytäntöä tarkastellaan tässä valossa. Teksti päättyy ympäristöveroja koskevaan esitykseen.

Teos on ensisijaisesti yliopistollinen oppikirja. Yksityiskohtien ja oikeustapausten analyysit palvelevat myös käytännön tarpeita. Kirjaa on helppo suositella verotuksen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista kiinnostuneelle.

4. uudistettu painos

Tuotteeseen liittyvät tiedostot

Tuotenumero:9789512937868
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Wikström Kauko
Laajuus:VII + 428
ISBN:9789512937868
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden sarja. A 37
43,00 €
(sis. ALV 10%)


39,09 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl