SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointioikeudet

Lenkkeri Pertti

Urheilutapahtumien televisiointiin liittyvät taloudelliset intressit ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Lähetysoikeuksien hintojen nousun ja urheiluun kohdistuvan suuren kiinnostuksen myötä huolenaiheeksi on noussut yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia koskevien lähetysten mahdollinen siirtyminen kokonaan maksullisten televisiokanavien puolelle. Euroopan parlamentin aloitteesta merkittävien tapahtumien maksuton seuraamismahdollisuus onkin pyritty turvaamaan säätämällä asiaa koskeva direktiivi. Mainittu direktiivi on toimeenpantu Suomessa televisio- ja radiotoimintalain säännöksissä.

Tutkielman tavoitteena on pohtia yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointia koskevien erityisnormien merkityssisältöä ja käytännön vaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on tarkastella urheilutapahtumien televisiointiin liittyviä juridisia lähtökohtia, minkä johdosta pohdinnan kohteeksi nousee mm. se, mihin urheilun televisiointioikeudet perustuvat.

Johtopäätöksenä todetaan, että yksinoikeus urheilutapahtuman televisioin¬tiin perustuu useissa tapauksissa pohjimmiltaan tapahtuman järjestäjän tosiasialliseen mahdollisuuteen valvoa sisäänpääsyä kilpailupaikalle. Yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia koskeviin erityisnormeihin liittyy puolestaan epäselvyyksiä, jotka voivat yksittäisissä tapauksissa johtaa siihen, että säännösten tavoite jää toteutumatta. Erityisnormit eivät näyttäisi aukottomasti turvaavan merkittävien tapahtumien näkymistä maksuttomilla televisiokanavilla

Tuotenumero:9789512932498
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lenkkeri Pertti
Laajuus:XV + 91
ISBN:9789512932498
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 20
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl