SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Palveludirektiivin vaikutus urheilutoiminnassa sekä urheilupalvelujen markkinointi Euroopassa

Valtonen Ella

Euroopan parlamentti antoi ehdotuksensa palveludirektiiviksi vuoden 2006 lokakuussa. Direktiivin kansallinen implementoimisaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Direktiivin sanamuoto on epäselvä ja siksi soveltuminen urheilutoimintaan ei ole täysin yksiselitteistä. Direktiivin soveltamisalan selventämiseksi perehdyn taloudellisten ja ei-taloudellisten urheilupalvelujen väliseen rajanvetoon sekä urheilun olemukseen liike-elämän toimialana. Yleishyödyllisyys ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ovat tässä pohdinnassa keskeisiä käsitteitä. Avainasemassa on myös "urheilukeskus" -sanan tulkinta, joka merkinnee maksullisia urheilupalveluita tarjoavaa yksikköä, jonka hyödykkeitä markkinoidaan kuluttajille. Valtionavustukset ovat välttämättömiä harrastus- sekä junioriurheilun tukemiseksi. Avustukset ovat kuitenkin ongelmallisia yhteisön kilpailuoikeuden ja palveludirektiivin soveltamisalan kannalta. Urheilupalvelujen verrattavuus muiden elinkeinoalojen tarjoamiin palveluihin suhteessa EU:n piirissä annettuun kilpailuoikeudelliseen sääntelyyn on myös oleellinen kysymys tutkimuksen kannalta. Urheilupalvelujen markkinoinnin osalta paneudun erityisesti urheiluun viihdepalveluna sekä sen asemaan suhteessa yhteisön perusvapauteen; palvelujen liikkuvuuteen. Urheilun jatkuvan oikeudellistumisen seurauksena on yleisesti käytävä rajaa EU-toimivallan ulottumisessa urheiluun. Työssä tutkitaan EU:n urheiluliittännäisen toimivallan laajuutta palveludirektiivin näkökulmasta. Palveludirektiivi ei ainakaan selvennä jo valmiiksi epäselvää EU-toimivallan ulottuvuutta, mutta saattaa mahdollistaa liiketoiminnallistuneen urheilutoiminnan nykyistä vapaamman mahdollisuuden tarjota palveluitaan yhteisön alueella. Urheilun on voimakkaasti jakautunut ammattiurheiluun ja harraste-, juniori- tai muuhun urheiluun. Urheilun erityispiirteet on tunnustettava EU-sääntelyssä ja liiketoiminnallisella urheilulla on oltava mahdollisuus kilpailla samoilla markkinoilla muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Ei-taloudellisella urheilulla on tästä huolimatta oltava edellytykset jatkaa toimintaansa.

Tuotenumero:9789512937172
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Valtonen Ella
Laajuus:XII + 64
ISBN:9789512937172
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 22
19,00 €
(sis. ALV 10%)


17,27 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl