SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Palkkakatto joukkueurheilussa – tutkimus palkkakaton soveltumisesta suomalaiseen joukkueurheiluun

Korhonen Erkko

Joukkueurheilun siirtojärjestelmän purkaminen Bosman-tuomiolla 1990-luvun puolivälissä on johtanut pelaajapalkkojen nousuun varsinkin eurooppalaisessa jalkapalloilussa mutta myös joukkueurheilussa Suomessa. Varakkaimmilla seuroilla on ollut mahdollisuus maksaa korkeampia palkkoja pelaajille ja sitä kautta saada joukkueisiinsa parhaimmat pelaajat. Tämän seurauksena urheilusarjojen kilpailullinen tasapaino on heikentynyt ja seurat jakautuneet taloudellisten resurssien mukaan myös urheilullisesti. Resursseiltaan heikoimmat seurat ovat lisäksi saattaneet ottaa taloudellisia riskejä urheilumenestyksen saavuttamiseksi, mikä on johtanut niiden taloudellisen tilan huononemiseen entisestään. Yhdeksi ratkaisuksi kilpailullisen tasapainon turvaamiseksi ja kuluvarmuuden luomiseksi on esitetty pohjoisamerikkalaisissa käytössä olevaa palkkakattoa. Palkkakatolla seurojen pelaajille maksamille palkoille asetetaan tietty yläraja.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää laaja-alaisesti palkkakattoon liittyviä oikeudellisia ongelmia Suomessa ja Euroopassa sekä tutkia niiden erojen vaikutusta, joita on pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen urheilujärjestelmän välillä. Oikeudellinen ongelmakenttä kulminoituu palkkakaton kohdalla kilpailuoikeudelliseen kysymykseen, onko seurojen välistä palkkakattosopimusta pidettävä kiellettynä kartellina. Mikäli palkkakattosopimus täyttää kartellin tunnusmerkistön, on tutkittava, voidaanko menettelyä siitä huolimatta pitää sallittuna sen tuottamien tehokkuusetujen johdosta. Johtopäätöksenä tullaan siihen tulokseen, että pelkästään seurojen välisenä sopimuksena palkkakatto olisi kielletty kartelli, eikä menettelyssä ole aukottomasti löydettävissä tehokkuuspuolustussäännön edellytykset täyttäviä vaikutuksia.

Palkkakatosta voidaan sopia myös työehtosopimuksin pelaajien ja liigojen välillä, jolloin kilpailuoikeudelliset rajoitukset voivat tulla sallituiksi. Kuitenkin Suomessa on jääkiekon SM-liigassa ongelmia löytää työehtosopimuslain edellyttämät kompetentit työmarkkinaosapuolet, jotka voisivat ylipäänsä työehtosopimuksen solmia. Lisäksi varsinkin työnantajapuolen sisäiset ristiriidat palkkakatosta voivat olla esteenä palkkakatosta sopimiselle työehtosopimuksin.

Johtopäätöksinä todetaan, että erot kulttuurissa ja historiallisessa kehityksessä näyttelevät suurempaa osaa palkkakaton hyväksymisessä kuin oikeudelliset rajoitukset. Pohjoisamerikkalaiselle ammattilaisurheilulle tyypillinen taloudellisen voiton tavoittelu on Euroopassa jo alkujaan jäänyt urheilumenestyksen tavoittelun varjoon. Tulevaisuudessa on syytä arvioida toimenpiteitä kilpailullisen tasapainon turvaamiseksi ja seurojen taloudellisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Tämä arviointi on kuitenkin tehtävä eurooppalaisesta näkökulmasta ja sovitettava täkäläiseen urheilukulttuuriin, eikä pyrkiä poimimaan suoraan mallia Pohjois-Amerikasta.

Tuotenumero:9789512937141
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Korhonen Erkko
Laajuus:XIV + 84
ISBN:9789512937141
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 21
19,00 €
(sis. ALV 10%)


17,27 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl