SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J.A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta

Taneli Matti

Filosofian maisteri Matti Tanelin tutkimus on ensimmäinen J. A. Hollon (1885–1967) sivistyskasvatusajattelua koskeva väitöskirja. Holloa voidaan pitää J. V. Snellmanin rinnalla yhtenä merkittävimpänä suomalaisena kasvatusajattelijana. Hollon mukaan koulu antaa eväät hyvään elämään kasvattamalla oppilaista eli kasvatettavista älyllisesti, eettisesti, esteettisesti, uskonnollisesti ja toiminnallisesti sivistyneitä ihmisiä.

Hollon kasvatusnäkemys on oppositiossa nykyiseen koulupuheeseen, jossa korostuu tuotantoelämän intressi ja jossa siihen liittyvät arvioinnit, auditoinnit ja mittaukset ovat arkipäivää. Matti Tanelin kasvatusnäkemys perustuu osaksi Hollon näkemykseen.

Nykyajan koulussa on vaara, että ihmisyys ja sivistys syrjäytetään ja oppilaista tulee ”tuotantoyksikköjä”, jotka pyrkivät vastaamaan ulkoisesti mitattaviin tehokkuusvaatimuksiin. Ajan hengen mukaista on myös se, että sivistystä koskeva pohdinta on katoamassa jopa kasvatusta koskevasta tutkimuksesta ja keskustelusta.

Esteettisyys ja mielikuvitus kasvatuksen keskeisiä tekijöitä

Hollon mukaan ihanteellisessa koulussa kasvatettavan persoonallisuutta kehitetään mahdollisimman monipuolisesti siten, että esteettisyys vallitsee kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa.

Esteettisyys voidaan ymmärtää avaimena empaattisuuteen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, kunnioittamiseen ja heistä huolehtimiseen. Estetiikka johtaa siis kasvatettavat eettiseen toimintaan. Mielikuvitus on sellaista älyllistä toimintaa, joka on kasvatuksen eri osa-alueita yhdistävä elementti.

Opettajan persoonallisuus tärkeä tekijä kasvatuksessa

Opettajaksi valinnassa tulee ottaa huomioon ensi sijassa opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Opettajalla tulee olla halu ja kyky auttaa oppilasta, se on tärkeämpää kuin hänen hyvä koulumenestyksensä.

Opettajan tieteellisissä opinnoissa on välttämätöntä opiskella laajasti humanistisia oppiaineita, koska kasvatuksessa on kysymys ennen muuta ihmisestä. Kasvattajan tulee oppia käyttämään mielikuvitustaan siten, että hän kykenee ymmärtämään sen, mikä kussakin ainutkertaisessa kasvatustilanteessa vaatii erityistä huomiota eli hän tulee kasvatuksellisesti näkeväksi.

Aito kasvattaja tahtoo olla rakentamassa yhdessä toisten kasvattajien, kasvatettavien – kaikkien ihmisten – kanssa nykyistä parempaa maailmaa ja hyvää elämää.

Kasvatusfilosofisen tutkimuksensa lopuksi Taneli esittää Hollon kasvatusajatteluun perustuvan näkemyksensä ideaalikoulusta, jossa nojaudutaan antiikin humanistisen tradition mukaiseen käsitykseen hyvän elämän ja monipuolisen sivistyksen tavoittelemisen mielekkyydestä.

Tuotenumero:9789512951918
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Taneli Matti
Laajuus:298 s.
ISBN:9789512951918
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 351
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl