SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Application of Morphometry, Static DNA Ploidy Analysis, and Steroid Receptor Expression in Diagnosis and Prognosis of Libyan Breast Cancer

Abdalla Fathi B. Elmabrouk

MSc Fathi Abdalla tutki väitöstutkimuksessaan libyalaisten ja suomalaisten naisten rintasyövän eroja ja vertasi syövän havaitsemiskeinojen tehokkuutta.

Tutkimus osoitti, että rintasyöpäpotilaan ennuste Libyassa on merkittävästi huonompi kuin Suomessa. Libyalaisnaisilla tauti on useammin diagnoosihetkellä levinnyt. Libyalaiset näyttävät sairastuvan rintasyöpään nuorempina kuin suomalaiset. Libyassa tauti esiintyy etupäässä ennen vaihdevuosia, ja eroaa siten eurooppalaisesta rintasyövästä, joka ilmenee pääosin vaihdevuosien jälkeen. Löydökset tukevat ajatusta, että rintasyöpää ei välttämättä ole pidettävä yhtenäisenä biologisena tautina, vaan se voitaisiin ehkä jakaa vaihdevuosia edeltävään ja vaihdevuosien jälkeiseen tautiin.

Biologisina eroina todettiin, että libyalaisten rintasyöpien solujakautuminen on nopeampaa, tumarakenteen poikkeamat merkittävämpiä ja aneuploidisen DNAn pitoisuus suurempi kuin suomalaisten kasvaimissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös tumamorfometrian ja staattinen DNA sytometrian käyttöä diagnostiikassa ja todettiin, että menetelmät lisäävät ohutneulabiopsian herkkyyttä löytää syöpäkasvain.

Syöpäkasvain voidaan löytää entistä tarkemmin

Väitöskirja kuvaa rintasyöpää sairastavien libyalaisten naisten elinoloja, ja heidän rintasyöpänsä kliinispatologisia, biologisia ja morfometrisia piirteitä. Työssä arvioitiin steroidireseptorin merkitystä rintasyöpämateriaalissa, ohutneulabiopsian ennustusherkkyyden lisäämistä, ja tutkittiin libyalaisten potilaiden histologisia ja sytologisia näytteitä sekä kliinispatologisia ja väestötietoja. Taudin toteamisvaiheessa useimmilla libyalaisilla naisilla oli levinnyt rintasyöpä johon liittyy huonompi ennuste kuin vain maitorauhasen sisäiseen syöpään.

Väitöstutkimuksen mukaan tumamorfometrian ja DNA sytometrian tulokset ovat yhteneväisiä suomalaisesta rintasyöpämateriaalista julkaistujen tulosten kanssa. Menetelmiä voidaan käyttää lisäämään ohutneulabiopsiatutkimuksen herkkyyttä ja spesifisyyttä.

Rintasyöpäsolun keskimääräinen tuman pinta-ala oli suhteessa useimpiin ennusteellisiin kliinispatologisiin tietoihin. Vahvin korrelaatio oli suhteessa kasvaimen erilaistumisasteeseen (gradus). Tilastollinen merkitsevyys ei kuitenkaan ollut libyalaisessa materiaalissa samaa luokkaa kuin aikaisemmin julkaistussa suomalaisessa materiaalissa. Kasvainsolun tuman muotoon liittyvillä tekijöillä ei ollut ennusteellista merkitystä.

Steroidihormoneita sitovien reseptorien ilmentymistä arvioitiin immunohistokemiallisesti. Värjäytyvyydellä oli selvä yhteys kliiniseen levinneisyysasteeseen ja imusolmuke-etäpesäkkeiden esiintymiseen. Steroidireseptoripositiiviset syövät liittyivät pitempään keskimääräiseen eloonjäämisaikaan. Steroidireseptoripositiivisten potilaiden osuus libyalaisessa materiaalissa oli sama kuin suomalaisessa materiaalissa. Tutkimus osoitti, että myös heikko värjäytyminen oli ennusteellisesti merkitsevä. Reseptorien ennusteellinen merkitys voi liittyä siihen, että positiivisia potilaita hoidetaan antiestrogeenihoidolla.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951994
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Abdalla Fathi B. Elmabrouk
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512951994
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1043
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl