SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Internet-Based Breast Cancer Patient's Pathway as an Empowering Patient Educational Tool

Ryhänen Anne M.

TtM Anne Ryhänen väitöskirjatyö osoittaa, että internetissä sijaitseva hoitopolku-ohjelma on tehokas väline tiedon lisäämiseen rintasyöpäpotilaille.

Ryhänen selvitti väitöstutkimuksessaan internet-pohjaista Rintasyöpäpotilaan hoitopolku -ohjelman vaikuttavuutta rintasyöpäpotilailla tavanomaisen potilasohjauksen rinnalla.

Tutkimuksessa 50 rintasyöpään sairastunutta potilasta käytti ohjelmaa vuoden ajan sairastumisestaan. Heidän tuloksiaan verrattiin 48 rintasyöpäpotilaaseen, jotka eivät käyttäneet ohjelmaa käyttäneet.

Potilaat, jotka käyttivät Internet-pohjaista rintasyöpäpotilaanhoitopolku-ohjelmaa, hallitsivat rintasyövän hoitoon liittyvän tiedon paremmin kuin ne potilaat, jotka eivät sitä käyttäneet.

Ohjelma kokoaa tiedon

Vaikka Internetissä on paljon tietoa, on se tällä hetkellä potilaan hoitopolun näkökulmasta pirstoutuneena pieniin osiin ja lukijan pitää itse pystyä kokoamaan lukemastaan tiedosta kokonaisuus.

Rintasyöpäpotilaan hoitopolku -ohjelman avulla potilas saa kokonaiskuvan rintasyövän hoitoprosessista. Hän kykenee ymmärtämään oman tilanteensa sairautensa eri vaiheessa sekä orientoitumaan tulevaisuuteensa rintasyövän hoitojen osalta.

Ohjelma sisältää hoidon etenemiskaavion muodossa oleellisen rintasyövän hoitoon liittyvän tiedon alkaen rintasyövän diagnoosin teosta jatkuen aina hoitojen loppuun saakka. Ohjelmassa on myös linkkejä kuviin muun muassa erilaisista hoitovaihtoehdoista.

Rintasyöpäpotilaat eivät saa tarpeeksi tietoa

Tutkimuksessa ilmeni, että rintasyöpäpotilaat kokivat saavansa liian vähän tietoa sairauteensa liittyvissä asioissa terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä. Sairauteen ja sen hoitoon liittyvä tiedon puute estää potilasta saamasta hallinnan tunnetta elämästään, huonontaa potilaan elämänlaatua ja aiheuttaa ahdistuneisuutta.

Potilaan kyky vastaanottaa uutta tietoa on rajallinen. Sairaalassa tapahtuvan potilasopetuksen rinnalle tarvitaan uusia potilasopetusmenetelmiä.

Tutkimus osoitti, että potilaat käyttivät ohjelmaa kaikkina viikonpäivinä ja lähes kellon ympäri. Ainostaan yöllä yhden ja kolmen välillä ohjelman sivustoilla ei ollut käyttäjiä.

Ohjelma mahdollisti tiedon hakemisen silloin kun siihen tarvetta oli riippumatta sairaalan aukioloajoista.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952182
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Ryhänen Anne M.
Laajuus:117 s.
ISBN:9789512952182
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1045
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl