Hyppää pääsisältöön
Kategoria: Annales Universitatis Turkuensis

SURGICAL COMPLICATIONS: A hospital-wide registering system and factors associated with surgical complications

Saarinen Ira

Kirurgiset komplikaatiot aiheuttavat lisäkustannusten lisäksi huomattavaa haittaa potilaille. Kirurgisten komplikaatioiden mittaaminen ja raportoiminen on ollut haastavaa, koska komplikaatiot voivat vaihdella vaikeusasteeltaan haavatulehduksesta aina henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Tutkimukseni mukaan kirurgisiin komplikaatioihin liittyvissä tiedonkeruumenetelmissä ja komplikaatioiden luokittelussa on maailmalla suurta vaihtelua.

Tieteellisestä kirjallisuudesta ei löydy montaa artikkelia, joiden mukaan sairaalat seuraisivat systemaattisesti omia tuloksiaan kirurgisten komplikaatioiden osalta. Tutkimukseni mukaan koko sairaalan laajuinen komplikaatioiden seurantajärjestelmä pystyy ilman merkittäviä lisäkustannuksia tuottamaan luotettavaa tietoa riskiin suhteutetusta komplikaatioesiintyvyydestä.

Väitöskirjani tavoitteena oli luoda kaikki kirurgian alat kattava komplikaatioita mittaava rekisteri, joka hyödyntää olemassa olevaa sähköistä sairaskertomusjärjestelmää. Satasairaalaan luotiin pilottihankkeena koko kirurgian klinikan laajuinen komplikaatiorekisteri. Tarkoituksena oli tutkia, miten kirurgisten komplikaatioiden mittaaminen sairaalatasolla onnistuu, mitkä potilaaseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä kirurgisiin komplikaatioihin, ja kuinka paljon komplikaatioita Satasairaalassa esiintyy.

Satasairaalan rekisteriin kirjattiin komplikaatiotieto 4529 potilaalta kolmen vuoden aikana (2016-2018). Kirurgisia komplikaatioita todettiin 17.2 %:lla potilaista, ja 4.6 % luokiteltiin vakaviksi. Tämä vastaa hyvin maailmalla mitattuja tuloksia, joten kirurgisten komplikaatioiden ilmaantuminen Satasairaalassa on hyvällä ja turvallisella tasolla.

Tulosten mukaan potilaskohtaisen riskin määrittämiseen saattaa riittää muutama kliininen mittari. Erityisesti potilaan yleistila ja muut sairaudet sekä ravitsemustila näyttävät olevan riski kirurgisille komplikaatioille. Nämä on syytä ottaa huomioon, jos tehdään tulosvertailuja eri sairaaloiden välillä. Erityisesti monisairaiden potilaiden osalta on tärkeää miettiä myös konservatiivisia hoitokeinoja kirurgisen hoidon sijaan.

Lisäksi tutkimuksessani selvitettiin, missä määrin potilaan informointi ja ohjaus sekä potilaan kokemus hoidon laadusta ovat yhteydessä komplikaatioiden esiintyvyyteen kotiutuksen jälkeen. Tulosten mukaan potilaskohtaisen ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, ja potilasohjauksella ja potilaan kokemalla laadulla saattaa olla yhteyttä leikkauksesta toipumiseen ja komplikaatioiden esiintymiseen. Potilaskohtaiseen ohjaukseen keskittyminen korostuu, kun on painetta lyhentää hoitojaksoja kohti päiväkirurgista toimintaa.

Väitöskirja on englanninkielinen

Tuotenumero:9789512994724
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Saarinen Ira
Laajuus:146 s.
ISBN:9789512994724
Julkaisuvuosi:2023
Sarja:D osa 1749
Verollinen hinta:
15,00 €
(sis. ALV 10%)
Veroton hinta:
13,64 €
(ALV 0%)
kpl