SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Aggression and its Management in Adolescent Forensic Psychiatric Care

Berg Johanna

TtM Johanna Bergin väitöstutkimuksen mukaan hoitajat toimivat eettisesti korkeatasoisesti hoitaessaan aggressiivisia nuoria. Hoitajat käyttävät ensisijaisesti verbaalisia keinoja ja pyrkivät tekemään yhteistyötä nuoren kanssa mahdollisimman pitkään.

Johanna Bergin väitöstutkimus toteutettiin neljässä nuorten oikeuspsykiatrian yksiköissä neljässä eurooppalaisessa maassa: Belgiassa, Englannissa, Hollannissa ja Suomessa. Oikeuspsykiatrian yksiköissä hoidetaan 12-18 -vuotiaita nuoria, joilla on vakavia käyttäytymis- ja mielenterveysongelmia. Usein taustalla on myös väkivaltarikollisuutta. Aggressiotilanteet osastoilla ovat päivittäisiä.

Bergin tutkimus osoitti, että aggressionhallinnan pääperiaatteet olivat samankaltaisia eri maissa, toisaalta käytännön sovellukset vaihtelivat maiden välillä. Kaikissa tarkastelun kohteena olleissa yksiköissä hoitajat toimivat eettisesti korkeatasoisesti puuttuessaan nuoren aggressiiviseen käyttäytymiseen ja pyrkivät tekemään yhteistyötä nuoren kanssa. Verbaaliset keinot olivat hoitajien ensisijainen tapa puuttua aggressiivisen käyttäytymiseen, ja pakkotoimien käyttöönottoa pyrittiin välttämään mahdollisimman pitkään.

Tutkimustulosten mukaan osastoilla oli saatavilla monipuolisesti eri hoitomuotoja, ja nuoren hoito voitiin suunnitella hyvinkin yksilöllisesti. Tämä tukee osaltaan aggressionhallintaa osastoilla.

Tutkimusajankohtana yhdessä tutkimusyksikössä otettiin käyttöön aggressionhallintaohjelma, jonka havaittiin vähentävän aggressiotilanteita sekä fyysisiä kiinnipitotilanteita osastolla. Aggressiotilanteiden väheneminen näkyi myös henkilökuntaan kohdistuneiden vammojen vähenemisenä.

Aggressiotilanteiden turvallinen hallinta

Nuorten aggressiotilanteiden hallinta on aina haaste hoitohenkilökunnalle. Berg esittää väitöksessään, että aggressiotilanteiden turvallisen hallinnan takaamiseksi osastoilla on hoitajille tarjottava säännöllistä koulutusta ja mahdollisuuksia purkaa aggressiotilanteita keskenään.

Näin taataan myös henkilökunnan työhön sitoutuminen tässä haastavassa ympäristössä. Turvallinen ja eettisesti korkeatasoinen aggressionhallinta edellyttää myös lisää tutkittua tietoa muun muassa eri aggressionhallintamenetelmien tehokkuudesta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512951611
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Berg Johanna
Laajuus:108 s.
ISBN:9789512951611
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1038
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl